Zdigitalizowali kilka tysięcy dzieł sztuki i archiwaliów

0
999
Kościół św. Apostołów Szymona i Judy w Łętowni, 1760-1765, 1776-1779, fot. T. Śliwński / materiały prasowe

Do dyspozycji mamy – bez wychodzenia z domu – kilka tysięcy dzieł sztuki sakralnej z terenu archidiecezji krakowskiej oraz najcenniejsze archiwalia z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Zostały zdigitalizowane. Twórcy tego przedsięwzięcia chcieliby, by było to m.in. narzędzie edukacyjne – materiał pomocniczy dla nauczycieli, edukatorów i wykładowców.

To projekt Sakralne Dziedzictwo Małopolski zrealizowany przez Pracownię Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.  Strona jest dostępna tutaj: https://sdm.upjp2.edu.pl

Dzieła, ludzie, miejscowości

Jak podają autorzy projektu, łącznie w portalu udostępniono ponad 3550 w pełni zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 162 obiektów sakralnych z terenu Małopolski oraz biogramy 1500 osób powiązanych z archidiecezją krakowską. Ich opracowaniem przez trzy lata zajmował się zespół kierowanej przez dra Józefa Skrabskiego Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII.

„W ramach projektu digitalizacji poddaliśmy również wybrane archiwalia z trzech niezwykle cennych zasobów zgromadzonych w Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (ponad 500 jednostek archiwalnych, 215 000 skanów). Udostępnienie tak dużej ilości dokumentów archiwalnych to nie tylko realna ochrona ich substancji materialnej, ale także ogromne możliwości badawcze i edukacyjne dla szerokiego grona humanistów, naukowców, uczniów szkół krakowskich i polskich uczelni” – wyjaśniają autorzy projektu.

Strona podzielona jest na cztery sekcje: Miejscowości, Ludzie, Dzieła, Zwiedzaj Małopolskę. W pierwszej z sekcji znajdziemy m.in. mapę ze świątyniami i szczegółowymi opracowaniami dziejów małopolskich miejscowości i parafii przygotowanymi przez zespół historyków. W dziale Ludzie prezentowane są sylwetki artystów i rzemieślników – twórców dzieł sztuki, a także biogramy duchownych, fundatorów oraz świętych, których wizerunki pojawiają się w małopolskich świątyniach. „Są one prezentowane w połączeniu z powiązanymi z nimi dziełami sztuki. Strona umożliwia swobodne nawigowanie pomiędzy biogramem artysty a dziełami, które wykonał czy prezentacją sylwetki świętego a jego przedstawieniami w sztukach plastycznych” –  tłumaczą autorzy.

Sekcja Dzieła to ogromna baza profesjonalnych fotografii udostępnionych w domenie publicznej lub na licencjach Creative Commons oraz opracowań na temat dzieł sztuki sakralnej zgromadzonych w małopolskich kościołach.

Propozycje wycieczek edukacyjnych

Sekcja Zwiedzaj Małopolskę zainteresuje miłośników ciekawych wycieczek. Proponowane są konkretne trasy, podana jest ich długość, szacowany czas zwiedzania, a także „etap edukacyjny”, czyli dla kogo może być taka wycieczka ciekawa. Na przykład  wycieczki „Najstarsze polichromie Małopolski (1350-1500)” czy „Śladami kultu św. Jana Kantego” mogłyby zainteresować licealistów albo studentów, a trasa „Kościoły polskiej Orawy” –uczniów szkoły podstawowej, licealistów i studentów.

Scenariusze lekcji

Portal w założeniu ma być także narzędziem edukacyjnym. Jego autorzy chcieliby, aby opracowane i udostępnione zasoby stały się materiałem pomocniczym dla nauczycieli, edukatorów i wykładowców używanym ich w codziennej pracy. W specjalnej sekcji Ciekawi Małopolski mają być publikowane propozycje tematów scenariuszy lekcyjnych i zajęć edukacyjnych dotyczących historii oraz sakralnego dziedzictwa kulturowego regionu. Na razie w dziale ze scenariuszami znajdujemy propozycje zajęć ze studentami historii sztuki.

Dla piszących prace naukowe

Dla naukowców i osób piszących prace pomocny okaże się dział Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, w którym udostępniono w domenie publicznej ponad 500 jednostek archiwalnych, w tym akta wizytacji biskupich, księgi konsystorskie czy akta oficjalatu i wikariatu generalnego w Krakowie. Do tej pory, ze względu na postać analogową omawianych dokumentów archiwalnych oraz w wielu przypadkach z powodu ich złego stanu zachowania, dostęp do nich był bardzo ograniczony.

Projekt Sakralne Dziedzictwo Małopolski uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt to ponad 4,6 mln zł, z czego niemal 4 mln zł stanowiły środki unijne.

(r), źródło: materiały prasowe, https://sdm.upjp2.edu.pl/

 

Leave a Reply