„Zaproś do edukacji sztukę i działanie!” – pod takim hasłem 22 lipca o godz. 18.00 rozpocznie się wirtualne spotkanie zwolenników zmian w edukacji systemowej. Bezpłatne webinarium będzie poświęcone dwóm tematom: „dlaczego obowiązujący model nauczania musi ulec zmianie” oraz „jak nauczać dzieci i młodzież poprzez działania artystyczne oraz poznawcze?”

Polska szkoła potrzebuje zmiany, aby spełniać wymagania współczesności. Kryzys edukacji opartej na nauczaniu pamięciowym, oderwanym od działania, jest widoczny dla każdego uważnego obserwatora.

Uczniowie zostali „uławkowieni”,

udział sztuki w programach nauczania mocno ograniczony, a to właśnie uczenie przez działanie i doświadczanie sztuki, możliwość udziału w zajęciach artystycznych, sprzyjają rozwojowi woli odkrywania, pasji uczenia się i poznawania świata.

To dlatego Instytut Studiów Podyplomowych uruchomił dla nauczycieli chcących rozwijać się zawodowo nową specjalność pod nazwą „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sztukę oraz uczenie w działaniu”. Studia zostały zaprojektowane na podstawie realnych potrzeb nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży. Te potrzeby ukierunkowane są na edukację opartą na relacjach, z równoczesną troską o rozwój jednostki oraz wspólnoty.

– Naszym celem

jest odnalezienie kierunków wychodzenia z kryzysu edukacji, opartych na działaniu, przeżyciu i refleksji zbudowanej na wartościach prawdy, dobra i piękna. Uczestnicy studiów pogłębią wiedzę na temat rozwojowych potrzeb oraz możliwości dzieci i młodzieży, jako warunku koniecznego do wartościowej obserwacji, wyboru treści, języka i metod pracy pedagogicznej i terapeutycznej.

Dokonamy swoistego „zaproszenia”

działań artystycznych, ekspresji, twórczego myślenia, działania, angażowania woli i motywacji do działań edukacyjnych, wychowania i terapii  – mówi Izabela Dyrda, pomysłodawczyni nowej specjalności.

Prowadzący bezpłatne webinarium: Izabela Dyrda i Marcin Drzazga przedstawią program nowej specjalności w trzech głównych modułach tematycznych, takich jak „Edukacja w kryzysie – czego potrzebujemy”,  „Aktywna nauka oparta na działaniu, przeżyciu i refleksji” oraz „Nauka w praktyce: rękodzieło, zmysły, sztuka”.

Webinarium potrwa około godziny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Obowiązuje rejestracja. ZAPISZ SIĘ TUTAJ. Liczba miejsc ograniczona.
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych.
Partner: Fundacja ISP Za Horyzont.

Dodaj komentarz