Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie

0
630
Fot. Edyta Wlaź

Szkoła powinna przede wszystkim dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetną okazją do realizacji tego zadania są zajęcia pozalekcyjne. Stanowią one przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowują wolny czas. Chciałam podzielić się w tym artykule moim doświadczeniem w organizacji zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Zajęcia pozalekcyjne spełniają funkcje: kształcącą, integrującą (nawiązywanie kontaktów, odnajdywanie swojego miejsca w grupie) i rekreacyjno-rozrywkową. Wpływają na rozwój intelektualny, pozwalają miło i pożytecznie spędzić czas. Takie zajęcia są organizowane w szkole, ale poza obowiązującym programem szkolnym. Mogą one rozbudzić i rozwinąć zainteresowania uczniów na przykład gazetką szkolną, plastyką, sportem, aktorstwem czy muzyką.

W Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie w województwie lubelskim leczy się m.in. choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzenia neurologiczne i dróg oddechowych. W sanatorium funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, w skład której wchodzi również zespół pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

Szkoła pracuje w systemie turnusowym (jeden turnus trwa 21 dni). Dzieci przyjeżdżają do nas z różnych stron Polski. Nauka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 15.30 na zmianę z ćwiczeniami i zabiegami rehabilitacyjnymi. Realizowany jest u nas program szkoły ogólnodostępnej, a w razie potrzeby realizowane są także programy szkół specjalnych. W ten sposób dziecko po powrocie do szkoły macierzystej może bez przeszkód kontynuować naukę.

Jako wychowawca organizuję dzieciom czas wolny po lekcjach – codziennie od godziny 15.30 do 20.30. Staram się przez różnorodne zajęcia mobilizować dzieci do aktywności, stopniowo zwiększając wymagania, ucząc tolerancji, wrażliwości, współżycia w grupie.
Prowadzę zajęcia tak, aby kojarzyły się raczej z zabawą i przyjemnością niż z przymusem.

To gry, zabawy, konkursy wiedzy, inscenizacje, wycieczki piesze, spacery, a także zajęcia plastyczne, artystyczno-techniczne, umuzykalniające, imprezy kulturalno-rozrywkowe, a także pomoc w odrabianiu lekcji. Nasza placówka aktywnie uczestniczy w konkursach międzyszkolnych. Zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym organizuję akademie okolicznościowe.

Pozalekcyjnymi zajęciami wychowawczymi objęte są wszystkie dzieci. Dostosowuję wymagania do możliwości uczniów. Szkoła współdziała z personelem medycznym, rehabilitantami, szkołami macierzystymi uczniów i ich rodzicami.

W sanatorium ważnym elementem jest leczenie klimatyczne. Łączy bowiem pobyt na świeżym powietrzu z poznawaniem kultury regionu roztoczańskiego. Jednym z najważniejszych czynników zdrowotnych leczenia klimatycznego jest ruch. Dlatego w ramach zajęć pozalekcyjnych spacerujemy. To najprostsza i najpopularniejsza forma ruchu. Wykorzystując specyficzny mikroklimat, walory przyrodnicze i krajobrazowe danego terenu, zachęcam wychowanków do aktywności.

Podsumowując: różnorodne zajęcia pozalekcyjne dają uczniom możliwość bezpiecznego spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób, a przede wszystkim zdobywania nowych doświadczeń. Uczniowie, którzy mają różne problemy i trudności zdrowotne, poprzez odpowiednie dla nich zajęcia mają szansę nadrobienia zaległości edukacyjnych.

Edyta WLAŹ
nauczyciel wychowawca zajęć pozalekcyjnych
w grupach wychowawczych i edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Specjalnej
przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie (woj. lubelskie)

Leave a Reply