Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (lęk, depresja)

0
1429

Cel szkolenia: wypracowanie umiejętności współpracy z dziećmi, cierpiącymi na często spotykane zaburzenia rozwoju.

Opis szkolenia: przedstawiona zostanie charakterystyka zaburzeń takich jak: Zespół Downa, Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu, autyzm.

Wyjaśnienie czym są orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie form i metod pracy.

Napisanie przykładowego dostosowania i scenariusza zajęć wyrównawczych z dzieckiem, mającym jedno z wymienionych zaburzeń rozwojowych.

MIEJSCE: webinar online na platformie Click Meeting ISP.
CZAS TRWANIA: 17.00-19.00. CENA: 300 zł.

Więcej informacji znajdziesz – TUTAJ.

Zobacz inne szkolenia.

Leave a Reply