Z certyfikatem przedszkola daltońskiego

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Alicja/Pixabay

Miejskie Przedszkole nr 8 w Legnicy otrzymało certyfikat przedszkola daltońskiego, którym może pochwalić się niewiele przedszkoli na Dolnym Śląsku – poinformował UM w Legnicy.

Jak podał też legnicki urząd, wdrażanie koncepcji edukacji daltońskiej przedszkole nr 8  rozpoczęło w roku szkolnym 2018/19. Placówka została objęta opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

„Plan daltoński” to system stworzony przez amerykańską nauczycielkę Helenę Parkhurst (1887-1957). Swoją koncepcję nauczania przedstawiła w książce „Wykształcenie według planu daltońskiego” (nazwa pochodzi od miasta Dalton, w którym założyła pierwszą szkołę daltońską).

Koncepcja opiera się na trzech głównych zasadach. Pierwsza polega na uczeniu się samodzielności. Nie chodzi tu tylko o samodzielne ubieranie się, przebieranie itd. W planie daltońskim dziecko – jak czytamy na stronie legnickiego przedszkola – samodzielnie planuje swoją pracę (np. realizując zadania tygodnia). Ułatwia mu to odpowiednio przygotowana sala przedszkolna, która jest poukładana, przewidywalna i bezpieczna. Zorganizowane jest wszystko w taki sposób, by dziecko bez pomocy nauczyciela potrafiło się w tym miejscu odnaleźć, zdobyć samodzielnie potrzebne materiały. „Samodzielność to również umiejętność rozwiązywania problemów czy radzenie sobie z przeszkodami, jakie napotka w trakcie procesu uczenia się”.

Druga zasada planu daltońskiego to uczenie się odpowiedzialności. Dzieci dokonują wyboru zadań (z bazy zadań tygodniowych) i samodzielnie decydują, kiedy, jakie i w jakim zakresie je wykonają. Po wykonaniu zadania oznaczają na tablicy zadań jego wykonanie (magnesem w odpowiednim kolorze określającym dany dzień tygodnia), dodatkowo samodzielnie oceniając, czy dane zadanie było łatwe, czy też sprawiało trudność.

Trzecia zasada polega na uczeniu się współpracy – z każdym, nie tylko z najbliższym kolegą. W przedszkolu nr 8 dużą część zadań i zabaw w ciągu tygodnia dzieci wykonują w zespołach. Każdego tygodnia mają też przydzielaną inną osobę – swoją parę, w której uczą się współpracować.

Proces edukacji wg planu daltońskiego kładzie nacisk na wizualizację, są więc wizualizowane zasady przedszkolne, osiągnięte umiejętności, kąciki zadań itd.

„Dziecko otrzymuje prawo wyboru, samodzielnie planuje, kiedy wykona zadanie. Jest aktywne – działa i poszukuje, stawia pytania i poszukuje rozwiązań. Samodzielnie organizuje miejsce pracy, wykonuje zadanie, ustala podział obowiązków, prosi o radę/pomoc inne dzieci i nauczyciela. Nauczyciel staje się osobą wspierającą, powierzającą dzieciom część odpowiedzialności za proces uczenia. Planuje pracę dzieci, wywołuje dyskusje, występuje w roli partnera, od którego można otrzymać wskazówkę i pomoc w trakcie działań dzieci” – opisano na stronie przedszkola w Legnicy.  

(r), źródło: UM w Legnicy, strona Miejskiego Przedszkola nr 8 w Legnicy

 

Leave a Reply