Wyzwania, możliwości i bariery edukacji włączającej

Minister edukacji i nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Wydarzenia odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 r. i zostanie przeprowadzone w formule online.

Konferencja naukowo-metodyczna pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” jest skierowana do przedstawicieli uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń między osobami zainteresowanymi tematem przygotowania kadr do edukacji włączającej (edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie powszechnego kształcenia).

„Mamy nadzieję, że wydarzenie stanie się źródłem pomysłów oraz inspiracją do wdrażania skutecznych sposobów rozwijania kompetencji przyszłych i już aktywnych zawodowo nauczycieli do pracy na rzecz budowy kultury i praktyki włączenia. Chcielibyśmy także, aby przedsięwzięcie przyczyniło się do wzmocnienia dialogu na temat aktualnych potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju kadr systemu oświaty” – czytamy na stronie MEN.

Konferencja została zaplanowana na 10 i 11 grudnia 2020 r. W pierwszym dniu odbędą się wykłady oraz panel dyskusyjny, a podczas drugiego dnia warsztaty i prezentacja dobrych praktyk uczelni w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: Szkoła dostępna – Zintegrowany System Kwalifikacji.

(J), źródło: MEN

Leave a Reply