Wydatki rodzin na zajęcia pozalekcyjne dzieci

0
221
Rodzice najczęściej opłacają pozaszkolne zajęcia sportowe fot. JKN

Blisko połowa polskich rodzin (46 proc.) ponosi wydatki rzędu 101-300 zł miesięcznie w związku z edukacją pozalekcyjną swego dziecka. Najwięcej, bo nawet 1500 zł, wydają mieszkańcy metropolii – wynika z raportu pt. „Polaków portfel własny: rodzina w szkole”. Do najpopularniejszych form nadprogramowych aktywności młodego pokolenia należą zajęcia sportowe, język angielski i muzyka.

Jak wynika z najnowszych badań Santander Consumer Banku, przeprowadzonych na potrzeby wspomnianego raportu, miesięczne koszty związane z różnego rodzaju zajęciami pozalekcyjnymi stanowią na ogół niemałe obciążenie dla domowego budżetu. Wprawdzie tylko 17 proc. polskich rodzin wydaje miesięcznie na ten cel nie więcej niż 100 zł, to niemal co czwarta rodzina (24 proc.) płaci za dodatkową aktywność swego dziecka od 201 do 300 zł. Zbliżony odsetek respondentów (22 proc.) łoży między 101 a 200 zł, natomiast 18 proc. – między 301 a 500 zł. Tymczasem na kwotę przekraczającą miesięcznie 500 zł pozwala sobie zaledwie 9 proc. rodzin.

Najwięcej na zajęcia pozalekcyjne dziecka wydają rodziny zamieszkałe w metropoliach: około 9 proc. z nich przeznacza na ten cel powyżej 800 zł w miesiącu, z czego więcej niż połowa – ponad 1500 zł. Gdyby nie ograniczenia finansowe, rodzice byliby skłonni wydawać więcej na tego typu aktywności. Blisko co czwarty badany (23 proc.) deklaruje, że w przypadku problemów finansowych, w pierwszej kolejności zrezygnowałby właśnie z płacenia za zajęcia pozalekcyjne dziecka, np. sportowe lub muzyczne. Kolejne 16 proc. przestałoby posyłać dziecko na korepetycje, a 11 proc. – na dodatkowe zajęcia z języków obcych.

Wśród aktywności pozalekcyjnych polskich uczniów prym wiodą zajęcia sportowe. Aż 62 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dziecko w nich uczestniczy bądź to indywidualnie, bądź w ramach np. sekcji sportowej.

Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się korepetycje z języka angielskiego, na które swe dzieci posyła 39 proc. rodziców. Przeszło co piąty rodzic (22 proc.) wskazał na zajęcia muzyczne, np. grę na instrumentach czy śpiew, a niespełna co piąty (19 proc.) – na zajęcia manualne, np. naukę rysunku czy rękodzieła.

Na prywatną naukę języków obcych innych niż angielski wskazało 17 proc. rodziców, na jakąś formę aktywności społecznej, np. wolontariat bądź harcerstwo – 14 proc., na naukę programowania – 11 proc., a na zajęcia w rodzaju uniwersytetu dziecięcego, których celem jest rozwijanie różnych kompetencji – 4 proc.

Znaleźli się również rodzice, których dzieci nie korzystają z żadnych zajęć pozalekcyjnych – takiej odpowiedzi udzieliło 7 proc. respondentów. Z kolei 1 proc. stwierdziło: „nie wiem”, „trudno powiedzieć”.

Co interesujące, 21 proc. badanych zadeklarowało, że ich dziecko uczęszcza na korepetycje z przedmiotów zawartych w programie szkolnym, takich jak język czy matematyka.

Zadano ponadto pytanie o sposób wydatkowania świadczeń otrzymywanych w ramach programu Rodzina 500+, które od lipca bieżącego roku przysługuje już także na pierwsze dziecko. Otóż najwyższy odsetek rodziców pragnie przeznaczyć pieniądze Z 500+ na zajęcia pozalekcyjne dziecka i naukę języków obcych (ponad 42 proc.) lub odkładać zasoby finansowe na przyszłość dziecka (ponad 40 proc.). Wśród pozostałych odpowiedzi pojawiła się też deklaracja przeznaczania środków na zajęcia sportowe tudzież na przynależność do klubu sportowego (15 proc.).

Dodajmy, że omówiony raport poruszał różne aspekty wydatków finansowych ponoszonych przez rodzinę na dziecko, a zajęcia pozalekcyjne były tylko jednym z nich. Badania zostały zrealizowane w lipcu 2019 r. na zlecenie Santander Consumer Banku, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów rynkowych. Uczestniczyła w nich reprezentatywna grupa jednego tysiąca rodziców dzieci w wieku szkolnym, czyli 7-18 lat.

(ptn)

Dodaj komentarz