Współpraca wrocławskiego liceum z Uniwersytetem Medycznym

Liceum Ogólnokształcące nr VII im K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu to dolnośląska kuźnia przyszłych lekarzy. Od dziesięcioleci szkoła kształci młodzież, która swoją przyszłość wiąże z szeroko pojętymi naukami biologicznymi, w tym także z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich. Dlatego wydaje się naturalne, aby szkoła z takimi tradycjami miała swojego opiekuna w postaci tej uczelni wyższej. Obie placówki współpracują od czterech lat.

Idea współpracy

Rozwój nauk ścisłych, takich jak biologia czy chemia, jest już sam w sobie magnesem do zgłębiania tych przedmiotów. Każdy z nas mniej lub bardziej interesuje się fauną, florą i oczywiście swoim własnym ciałem. LO nr VII we Wrocławiu od wielu lat przyjmuje w swoje mury kolejne roczniki uczniów, którzy chcą pogłębiać wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Dla nich to często trampolina do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym, który otwiera im możliwość kształcenia na uczelniach medycznych.

„Siódemka” co roku przygotowuje najliczniejszą grupę kandydatów na studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dlatego też współpraca między szkołą a uczelnią jest naturalnym procesem, mającym na celu podniesienie poziomu kształcenia na wielu płaszczyznach.

Klasa patronacka

Chęć współpracy ze strony władz szkoły, jak i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaowocowała objęciem klasy 1F o profilu biologiczno-chemicznym patronatem uczelni. 2 września 2019 roku, w czasie inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020, została podpisana stosowna umowa. Porozumienie w imieniu Uniwersytetu Medycznego podpisał prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Piotr Dzięgiel. Liceum reprezentował jego dyrektor Leszek Duszyński, któremu towarzyszyłem jako wychowawca klasy patronackiej i koordynator projektu.

Współpraca zakłada comiesięczne ćwiczenia praktyczne na terenie Uniwersytetu Medycznego w jego laboratoriach oraz zajęcia teoretyczne w salach wykładowych. Dobór zagadnień i ich realizacja przez nauczycieli akademickich i studentów licznych kół naukowych odzwierciedla aktualnie przerabiany przez uczniów materiał z biologii i chemii.

„Siódemka” na UMW

Tak więc zajęcia w ramach klasy patronackiej są realizowane nieprzerwanie od 2019 roku. Minimum raz w miesiącu uczniowie korzystają z potencjału dydaktycznego uczelni, realizując zagadnienia zgodne z podstawą programową. Projekt pierwotnie zakładał trzyletni okres jego trwania, co pokrywa się z formułą trzyletniego liceum. Co roku program zajęć jest przygotowywany indywidualnie, aby odpowiadał potrzebom uczniów oraz był skorelowany z materiałem, jaki aktualnie jest realizowany w szkole.

Rolą zajęć na uczelni ma być rozwinięcie wiedzy zdobytej przez uczniów oraz – jeśli to możliwe – sprawdzenie jej w czasie ćwiczeń. Duża część zajęć jest praktycznie powieleniem tego, co czeka młodych ludzi na pierwszym i drugim roku studiów.

Patronacka klasa przez trzy lata odbyła zajęcia w bardzo wielu jednostkach uczelni. Poczynając np. od Muzeum Anatomii, Muzeum Farmacji, Muzeum Medycyny Sądowej, przez Katedrę i Zakład Biochemii Lekarskiej, Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych, a kończąc na Centrum Symulacji Medycznej i grze terenowej w Kampusie Klinik.

Nawet pandemia nie wstrzymała projektu, a tylko zmieniła jego kształt. Zajęcia odbywały się w formie online m.in. na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie dr Piotr Karniej w czasie wykładu na temat „Wirusy – pandemia COVID-19, epidemiologia, konsekwencje społeczne, aktualne badania, szczepionki” przybliżył uczniom, jak ważna jest profilaktyka oraz postawa nie tylko lekarzy, ale i studentów medycyny.

Perspektywa przekonania się na własnej skórze, jak to jest studiować na Uniwersytecie Medycznym, jeszcze nie będąc studentem, jest niewątpliwie możliwością, jakiej inni uczniowie nie mają. Poznać uczelnię od kuchni – bezcenne doświadczenie. Dzięki temu decyzja o wyborze konkretnego kierunku i złożeniu dokumentów w czasie rekrutacji może być bardziej przemyślana i ugruntowana zdobytymi doświadczeniami.

Efekty współpracy

Uczniowie, którzy mają możliwość uczestniczenia w projekcie, poświęcają wielokrotnie swój czas wolny na rozwinięcie wiedzy i umiejętności. Zajęcia odbywają się często po lekcjach w szkole, w godzinach popołudniowych. Determinacja uczestników projektu, chęć zdobywania wiedzy i świadomość szansy, jaką mają, sprawiają, że każde kolejne zajęcia są przez nich wyczekiwane.

Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach nie jest obowiązkowe, a jednak frekwencja jest niemalże stuprocentowa. W nauce dzieci i młodzieży bardzo ważne jest, aby jak najszybciej zaszczepić w nich pasję. Jeśli się to uda, mamy fundament, na którym możemy budować nie tylko rozwój intelektualny dziecka, ale i osobowościowy. Kończąc liceum i stając przed jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu, dotyczącą wyboru studiów, uczniowie się nie wahali. W czasie licznych rozmów podkreślali nie tylko plusy wynikające z rozwinięcia swojej wiedzy, ale i z zyskania pewności siebie w podejmowaniu decyzji, co chcą w życiu robić.

Coś się kończy, coś zaczyna

Pierwsza edycja projektu objęcia klasy LO nr VII im K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu patronatem Uniwersytetu Medycznego zakończyła się sukcesem. 1 września 2022 roku, podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego 2022/2023, w imieniu uczelni dokument otwierający drugi rozdział współpracy podpisała prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. dr hab. Agnieszka Piwowar. Tym razem to klasa 1C o profilu biologiczno-chemicznym została objęta uczelnianą opieką.

Krzysztof ZAWADZKI
doktor nauk biologicznych, nauczyciel mianowany, wychowawca, biolog w Liceum Ogólnokształcącym nr VII im K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu, koordynator ds. współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

TEN ARTYKUŁ POWSTAŁ W RAMACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO. DZIEL SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z „KURIEREM”. POMOŻEMY CI W AWANSIE ZAWODOWYM I WSPÓLNIE ZAINSPIRUJEMY INNYCH! SZCZEGÓŁY – TEL. 739 290 210.

 

Leave a Reply