Wręczono Zielone Czeki. Nauczycielka „Ekologiczną Osobowością Roku”

„Ekologiczną osobowością roku” została Gabriela Guściora-Konieczna; fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW

Podczas uroczystości zorganizowanej 14 grudnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczyły nagrody Zielone Czeki, przyznawane corocznie dla osób i instytucji za działania proekologiczne. Zielone Czeki opiewają na kwotę 10 tys. zł.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia. Zielone Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”; „Ekologiczna osobowość roku”; „Inwestycja proekologiczna roku”; „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”.

– Nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W tym roku po raz pierwszy przyznany został Zielony Czek w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Kapituła zdecydowała, że na tę nagrodę zasłużyła gmina Bieruń, bo w zakresie walki o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W Bieruniu prowadzonych jest wiele inwestycji ekologicznych, które przyczyniają się do jego rozwoju i zachowania walorów przyrodniczych. Od prawie 17 lat na terenie gminy realizowane są Programy Ograniczenia Niskiej Emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

W 2020 roku gmina Bieruń na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otworzyła punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Dzięki aktywnej działalności punktu Bieruń znalazł się na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu jako najbardziej aktywna gmina w tym programie.

Ponadto Bieruń prowadzi szereg innych działań proekologicznych, w tym finansowanych ze środków europejskich, jak np. cykliczne nasadzenia drzew i krzewów oraz instalację efektywnego energetycznie oświetlenia LED na terenie gminy (581 nowych opraw).

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały gminy: Wilkowice, Ślemień, Świerklaniec, Chorzów, Zabrze i Gaszowice.

„Ekologiczną osobowością roku” została Gabriela Guściora-Konieczna. Nagroda przypadła jej „za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego”.

Gabriela Guściora-Konieczna jest nauczycielką geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem szeregu przedsięwzięć, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej i społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród uczniów i pozostałych mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

G. Guściora-Konieczna prowadziła akcje sprzątania lasów, dbania o ptaki i nietoperze; organizowała wystawy edukacyjne i konkursy ekologiczne, założyła przyszkolny ogród i szkółkę leśną. Współpracowała z podmiotami zewnętrznymi na rzecz dialogu międzypokoleniowego i rozwijania świadomości ekologicznej.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Erwin Grzegorzek, Marta Wojciechowska-Smolarz, Michał Łada i Małgorzata Bednarek.

W kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” kapituła wybrała gminę Rędziny – za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków Karolina. To jedna z największych inwestycji współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakończonych w 2020 roku. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 13 mln złotych. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło ponad 8 mln zł.

Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia możliwości oczyszczania ścieków poprzez rezygnację z istniejącej instalacji. W ramach zadania wykonano między innymi: budynek sitopiaskownika, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, stacje dozowania, pompownię osadu, budynek mechanicznego odwadniania osadu, komorę magazynowania, plac magazynowy, pompownię wody technologicznej, komory wstępnej stabilizacji tlenowej i zainstalowano urządzenia pomiarowe.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: miasto Katowice oraz Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie Centrum Młodzieży.

W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek otrzymała Fundacja „Czas na Las”, za prowadzenie edukacji ekologicznej w przedszkolach. W 2020 roku fundacja uruchomiła leśne przedszkole dla dzieci, w tym ze zdiagnozowanymi deficytami i niepełnosprawnościami. Ponadto „Czas na Las” zajmowała się wsparciem dla rodziców i nauczycieli, organizacją leśnych spacerów, warsztatami terapeutycznymi; uczestniczyła w Programie Profilaktyki Oddechowej; prowadziła leśne warsztaty dla rodzin z dziećmi, leśne kręgi wsparcia dla kobiet, warsztaty zabawy regulującej, bliskiej, dzikiej; Prowadzi „Leśną Harcówkę” – miejsce spotkań dla dzieci.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Fundacja Ekologiczna „Arka”, Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach.

Przypomnijmy, że pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.

<

p align=”JUSTIFY”>

Leave a Reply