W Gdyni powstało Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół

0
2118
Anna Bennich została dyrektorem Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni

Z początkiem stycznia w Gdyni swoją działalność rozpoczęło Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół. Jego dyrektorem została Anna Bennich, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji UM.

Zadaniem instytucji jest odciążanie placówek oświatowych w kwestiach finansowych, kadrowych, płacowych i administracyjnych.

Jak informuje Urząd Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 26, od 1 stycznia br, działa Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół. Według samorządu, funkcjonowanie jednostki wpłynie na lepszą i szybszą pracę gdyńskich instytucji.

Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół (CUPSz) obsługuje 98 samorządowych, oświatowych jednostek organizacyjnych. Wspiera merytorycznie i administracyjnie: szkoły, przedszkola, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, Szkolne Schronisko Młodzieżowe czy Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pracownikami CUPSZ są w większości byli pracownicy gdyńskich placówek szkolnych.

Edukacja zajmuje szczególnie ważne miejsce w życiu naszego miasta. Z tego powodu nieustannie szukamy nowych ścieżek rozwoju w trosce o zapewnienie mieszkańcom dostępu do oświaty na najwyższym poziomie. Aby było to możliwe, dbamy nie tylko o jakość kształcenia czy rozwój infrastruktury lokalowej, ale i o organizację pracy, która jednocześnie podniesie jej komfort, zwiększy wydajność i odpowie na wyzwania finansowe związane choćby ze zmniejszającym się udziałem subwencji z budżetu państwa w finansowaniu gdyńskiej oświaty – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby jest powołanie w Gdyni Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół. Nowa jednostka zintegruje w skali miasta obsługę placówek oświatowych w zakresie kadr, płac i księgowości.

Połączenie sił administracji poszczególnych placówek pozwoli na lepsze ustandaryzowanie pracy, m.in. przez wdrożenie jednolitego oprogramowania do obsługi budżetu i nowych procedur. Proces decyzyjny w kwestiach finansowej działalności szkół i przedszkoli się przyśpieszy, a obieg dokumentów zostanie skrócony. A ponadto dyrektorzy placówek oświatowych nie będą ponosili odpowiedzialności za obieg i archiwizację dokumentacji finansowej.

Powołanie nowej instytucji jest korzystne także dla pracowników, ponieważ umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, a także ułatwia ustalanie zastępstwa za nieobecnych pracowników – co miało wpływ na funkcjonowanie zwłaszcza małych jednostek.

(WP), źródło: Urząd Miasta Gdyni

Leave a Reply