Utrzymanie pozytywnych relacji z uczniami – wychowawca klasy vs. nauczyciel

Fot. Jerry Kimbrell/Pixabay

Cel szkolenia: wypracowanie u jego uczestników umiejętności skutecznego komunikowania się z uczniami oraz tworzenia i utrzymywania pozytywnych relacji, opartych na szacunku i zaufaniu.

Opis szkolenia: poszerzenie zasobu wiedzy teoretycznej na temat skutecznego komunikowania się i tworzenia więzi z uczniami. Teoria komunikacji. Wykład na temat podstaw budowania relacji pomiędzy wychowawcą/nauczycielem a uczniem.

MIEJSCE: platforma Clickmeeting ISP
CZAS TRWANIA: 17.00-19.00. CENA: 300 zł.

Więcej informacji znajdziesz – TUTAJ.

Zobacz inne szkolenia.

Leave a Reply