Tyskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Oferty dla Polaków i Ukraińców

Fot. J. Jędrysik

Na Stadionie Miejskim w Tychach 19 maja odbyły się Tyskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Zaprezentowało 40 lokalnych pracodawców. Przedstawili około 800 ofert wolnych miejsc pracy, w tym ofert dla obywateli Ukrainy zamieszkujących Tychy i powiat bieruńsko-lędziński. W targach wzięło udział ok. 600 osób.

Oferty pracy pochodziły bezpośrednio od pracodawców, urzędów pracy z Tychów, Mikołowa i Pszczyny oraz od agencji pośrednictwa pracy.

Targowe stoiska zajmowały m.in. firmy ulokowane w tyskiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i spółki gminne.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach oraz Komenda Miejska Policji w Tychach przedstawili chętnym zasady rekrutacji do służb mundurowych.

Pomoc oferowało również Młodzieżowe Centrum Kariery w Tychach oraz Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Radą służyli pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy. Można było się dowiedzieć, jak założyć działalność gospodarczą.

Ukraińcy szukający pracy mogli skorzystać z pomocy tłumaczy. Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach oferował m.in. naukę języka polskiego – indywidualną i w grupach dla cudzoziemców.

Organizatorem Targów Pracy i Przedsiębiorczości byli: Urząd Miasta Tychy, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Tyska, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

(J)

Leave a Reply