Tyskie nauczycielki szlifowały języki obce w Hiszpanii i Portugalii

Uczestnicy kursu w Portugalii; fot. SP nr 24 w Tychach

Wakacje dla trzech nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Tychach były nie tylko czasem wypoczynku, ale również okazją do doskonalenia zawodowego. W ramach projektu POWER „W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę” wyjechała na kursy językowe.

W lipcu Honorata Kuplowska oraz Monika Krygowska szlifowały język angielski w Alicante w Hiszpanii. Celem wyjazdu było podniesienie ogólnego poziomu znajomości tego języka. Zajęcia były tym bardziej cenne, że opierały się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności mówienia. Jest to trudne do samodzielnego doskonalenia w domu – mówi Honorata Kuplowska. 

W czasie kursu uczestniczki musiały stawić czoła realnym sytuacjom komunikacyjnym – zarówno w klasie, jak i poza nią. Zajęcia prowadzone były metodą projektu, w ramach którego stworzona została prezentacja na temat Alicante. Jego częścią były ćwiczenia komunikacyjne w rzeczywistych sytuacjach życia codziennego, np. podczas rezerwacji pokoju hotelowego, przygotowanie oferty kulturowej czy poznawanie zwyczajów mieszkańców. Spotkanie w ramach kursu było także okazją do zaprezentowania pozostałym uczestnikom Tychów oraz SP nr 24.

W sierpniu Danuta Janecka wyjechała do Porto w Portugalii, by rozwijać swoje kompetencje z języka angielskiego w ramach kursu „In English, please” realizowanego przez szkołę Learning Together. Podobnie jak w przypadku kursu dla nauczycielek w Hiszpanii i tu główny nacisk podczas zajęć został położony na komunikację i mówienie.

W zajęciach brało udział ośmioro nauczycieli i dyrektorów szkół – po cztery osoby z Polski i Hiszpanii. Szkoła zadbała o różnorodność form pracy: były nie tylko zajęcia stacjonarne, ale także spotkania przy posiłkach czy przerw kawowych urozmaiconych pastéis de nata (babeczki budyniowe zapiekane w cieście francuskim), a także zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

Każdy punkt realizacji kursu był bodźcem do rozmów po angielsku. Pobyt za granicą jest najlepszą okazją do kształcenia swoich umiejętności językowych. Codzienne sytuacje życiowe skłaniają do przełamywania barier w używaniu języka obcego – mówi Danuta Janecka.

Ważnym elementem wyjazdu szkoleniowego było przybliżanie kultury krajów pochodzenia jego uczestników oraz wymiana doświadczeń zawodowych, porównywanie systemów edukacji w Portugalii, Hiszpanii oraz Polsce i czerpanie z dobrych praktyk od innych. Każdy kursant zaprezentował swoje miejsce zamieszkania oraz szkołę, w której pracuje. 

  • Projekt POWER „W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę” realizowany będzie w naszej szkole do 30.09.2022 r. W planach są jeszcze dwa wyjazdy na tzw. staż towarzyszący, polegający na obserwacji pracy innych osób, towarzyszeniu im podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. W ramach projektu czworo nauczycieli wyjedzie jeszcze na kursy doskonalące do Grecji i na Islandię. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej na zasadach programu Erasmus+ – mówi Anna Damaschk, dyrektor SP nr 24 w Tychach.

(J)

Leave a Reply