Trudny okres dorastania – warsztaty dla rodziców

0
50
Fot. pl.freepik.com

W siedzibie Stowarzyszenia Trzeźwość Życia na ul. Nałkowskiej 19 w Tychach trwają warsztaty psychoedukacyjne mające na celu wzmocnienie wychowawczych kompetencji rodziców i opiekunów oraz wdrażanie metod wychowawczych, które mają służyć budowaniu prawidłowej więzi rodzica z dzieckiem w wieku dojrzewania oraz wspomagać go w chronieniu dziecka przed eksperymentowaniem z narkotykami.

Uczestnicy projektu zostali wybrani spośród rodzin korzystających z różnych form pomocy
i wsparcia instytucji realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ponadto rodzin zastępczych, objętych nadzorem kuratora rodzinnego, korzystających z asystenta rodziny oraz rodzin, których dzieci korzystają ze świetlic środowiskowych.

  • Spotkania grupowe dla rodziców oraz warsztaty dla nastolatków będą się odbywały do końca roku.

W ramach projektu przekazana zostanie wiedza m.in. na temat budowania z dzieckiem relacji opartej o bliskość, wzajemne zaufanie oraz potrzeb dziecka w okresie dorastania.

Specjaliści powiedzą także jaki wpływ ma współpraca i porozumienie z nastoletnim dzieckiem na proces wychowania oraz tworzenia wspólnych norm i zasad wobec sięgania po narkotyki – mówi Iwona Bińkowska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy, który współfinansuje warsztaty.

Warsztaty są prowadzone przez psychologów i pedagogów posiadających doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Jak informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Tychy, zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta Tychy (ponad 24 tys. zł) i jest realizowane w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym jako program dla rodziców w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych pn.: „Trudny okres dorastania”.

(J)

Leave a Reply