„Tak dla czystego powietrza” – konkurs plastyczny

Do końca listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje prace w konkursie plastycznym na ekologiczny plakat na temat likwidacji niskiej emisji – „Tak dla czystego powietrza”.

Nowością tegorocznej edycji konkursu jest możliwość udziału w nim nie tylko uczniów szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego, ale także dzieci w wieku przedszkolnym. Do wygrania nagrody o łącznej wartości ponad 12 tys. zł.

Konkurs do tej pory był przeznaczony dla uczniów do 15 roku życia. Ale zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań dotyczących udziału w konkursie przedszkolaków. Dlatego w tym roku postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i utworzyć kategorię, w której i ci najmłodsi będą mogli się wykazać umiejętnościami plastycznymi – wyjaśnia Aleksandra Kuszka, dyrektor biura WFOŚiGW w Katowicach, przewodnicząca jury.

W tym roku konkurs podzielony został łącznie na sześć kategorii wiekowych: A – dzieci w wieku przedszkolnym, B – 6-7 lat, C – 8-9 lat, D – 10-11 lat, E­ – 12-13 lat oraz kategoria F – przeznaczona dla najstarszych dzieci w wieku 14- 15 lat.

Do wygrania nagrody o wartości od 200 do 700 zł w zależności od kategorii. Łącznie fundusz przeznaczył w tym roku ponad 12 tys. zł. Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zgodnie z regulaminem, prace muszą być dostarczone do WFOŚiGW w Katowicach do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu funduszu). Ogłoszenie wyników zaplanowano na grudzień.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło 217 prac. Jury przyznało łącznie 25 nagród i wyróżnień w pięciu kategoriach. Pierwsza edycja, organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu, odbyła się w 2019 roku.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ.

Leave a Reply