Szkolna Internetowa Gra Giełdowa. Uczymy się inwestować i oszczędzać!

Do 22 października br. trwa rejestracja do konkursu edukacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych – Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. SIGG to największy ogólnopolski projekt edukacyjny, który ma na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wspólnie z Fundacją GPW zapraszają nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do udziału w jubileuszowej, 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

– Na GPW przywiązujemy dużą wagę do edukacji finansowej młodzieży – podkreśla Piotr Borowski, członek zarządu GPW. – Cieszymy się, że konkurs SIGG jest popularny wśród uczniów. Obecnie organizujemy już dwudziestą jego edycję w nowej, udoskonalonej wersji. Projekt realizowany jest na technologicznej platformie edukacyjnej GPWtr@der, stanowiącej symulację rynku giełdowego. W tym konkursie każdy jest wygrany, ponieważ nabyta podczas gry wiedza finansowa będzie służyć młodym ludziom w podejmowaniu świadomych, racjonalnych decyzji inwestycyjnych w przyszłości – dodaje Piotr Borowski.

W dotychczasowych edycjach SIGG udział wzięło łącznie ponad 290 tys. uczniów. Rejestracja do tegorocznej 20. edycji SIGG potrwa do 22 października 2021 roku. Najlepsze klasy, które uzyskają najwyższe wyniki na platformie edukacyjnej, zostaną nagrodzone. Na zwycięski zespół czeka 10 tys. zł. Nagrody pieniężne otrzymają także zespoły oraz nauczyciele będący na kolejnych miejscach rankingu (od 1. do 26. miejsca). Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 90 tys. zł. Nagrody przewidziano zarówno w części edukacyjnej, jak i w części inwestycyjnej konkursu.

Udział w SIGG

W rozgrywkach SIGG mogą uczestniczyć zespoły uczniów (od dwóch do czterech osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Potrzebną wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i działania rynku kapitałowego uczestnicy mogą zdobywać przy pomocy materiałów multimedialnych, filmów i kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej SIGG.

Formuła SIGG

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu technologicznej platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie oddaje rynek giełdowy i pozwala na naukę mechanizmów giełdowych oraz symulowanie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW.

SIGG składa się z dwóch części: inwestycyjnej – polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y (fundusze giełdowe) oraz kontrakty terminowe; edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Każdy zespół posiada jeden rachunek inwestycyjny oraz określoną kwotę wirtualnych pieniędzy. Zadaniem młodzieży jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na GPW, a następnie wspólnie podejmują decyzję o tym, w jakie instrumenty chcą zainwestować i dokonują transakcji. Aplikacja SIGG doskonale odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala uczniom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie. Udział w projekcie jest także lekcją z zakresu zarządzania ryzykiem, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty giełdowe.

Harmonogram tegorocznej edycji SIGG

  • 6–15 października 2021 – gra testowa,
  • 2 listopada 2021–7 stycznia 2022 – etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach,
  • 1–31 marca 2022 – etap 2: transakcje na kontraktach terminowych,
  • 28 kwietnia 2022 – finał SIGG w sali notowań GPW.

Dodatkowo każdy zespół ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy około 30 koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu.

Dogrywka w regionach

W 20. edycji SIGG organizator przygotował dodatkową formę rywalizacji, która pozwoli najlepszym zespołom w rankingach wojewódzkich wzmocnić szanse na udział w finale SIGG. Do rywalizacji w dogrywce uprawnione będą zespoły znajdujące się na pierwszej i drugiej pozycji w danym województwie na koniec obu etapów SIGG (z wyjątkiem zespołów, które już zakwalifikowały się do finału zgodnie z regulaminem projektu).

Rejestracja

Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl. Następnie każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje szkołę, nauczyciela oraz zespół. Konkurs rozpoczyna się grą testową.
Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.sigg.gpw.pl.

Organizatorami konkursu są Giełda Papierów Wartościowych oraz Fundacja GPW. Partnerami są: Fundacja im. Lesława A. Pagi, Santander Biuro Maklerskie, Santander Leasing, Dom Maklerski BOŚ, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a także Warszawski Instytut Bankowości.

Honorowy patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Partnerami medialnymi są: Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, dziennik „Rzeczpospolita” oraz „Kurier Nauczycielski”.

(JJ)

Leave a Reply