Szczepienia uczniów w szkołach

Fot. pl.freepik.com

Uczniowie wszystkich typów szkół wrócili do nauki stacjonarnej. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia chcą, aby tak pozostało do końca tego roku szkolnego. Czy tak będzie, w dużej mierze zależy od odporności populacyjnej, którą daje odpowiedni poziom zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dlatego w pierwszych dniach września w szkołach odbędą się spotkania informacyjne w sprawie szczepień uczniów w wieku 12–18 lat. Szczepienia w szkołach będą dobrowolne i o ich przeprowadzeniu zdecydują rodzice.

Już od 7 czerwca br. rodzice mogli rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie takie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Jednak do tej pory odsetek zaszczepionych w tej grupie wiekowej wynosi zaledwie 25 proc. Tendencja jest taka, że im młodsi nastolatkowie, tym mniej zaszczepionych. Na szczepionkę w dużej mierze decydowali się rodzice, których pociechy mają obniżoną odporność na skutek występowania u nich przewlekłych chorób.

We wrześniu br. ruszy w szkołach akcja szczepień uczniów w wieku 12–18 lat wedle następującego harmonogramu:

  • 1–5.09 – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

  • 6–12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,

  • 13–19.09 – tydzień szczepień.

Organizacja szczepień

Jak zapowiedziało Ministerstwo Edukacji i Nauki, szczepienia odbędą się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie szkół (tryb mobilny). Szczepienia będą odbywały się dopuszczonymi preparatami firm Pfizer i Moderna.

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły.

– Jeśli będą ku temu warunki organizacyjno-lokalowe, to szkoła będzie mogła urządzić u siebie mobilny punkt szczepień albo zorganizować dojazd uczniów do populacyjnego punktu szczepień – powiedziała na jednej z konferencji prasowych Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki. – Musimy promować szczepienia. Są dobrodziejstwem. To, czy nauka będzie prowadzona zdalnie, będzie zależało od rozwoju epidemii, a to z kolei od tego, czy się zaszczepimy – dodała.

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna dziecka złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza kwalifikacyjnego do szczepienia. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka. Rodzic może, ale nie musi być obecny podczas szczepienia.

Przygotowanie ucznia do szczepienia

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia MEiN opracowało rekomendacje dla rodziców dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

Dziecko powinno być wyspane, bo sen korzystnie wpływa na układ odpornościowy organizmu. Przed szczepieniem przyda się drobna aktywność fizyczna (gimnastyka). Należy dopilnować, aby dziecko nie było na czczo. Przed przyjęciem szczepionki powinno zjeść pełnowartościowy posiłek. Należy skonsultować z lekarzem kwestię leków, które dziecko regularnie przyjmuje. Ta decyzja nie powinna być podjęta samodzielnie przez rodziców.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki. Więcej na temat bezpieczeństwa szczepionek – CZYTAJ W LIŚCIE MINISTRA ZDROWIA.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Jak podaje MEiN, szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Minister Czarnek poinformował, że nie będzie obowiązku szczepień dla nauczycieli. – Blisko 80 proc. osób z tego środowiska zaszczepiło się w I grupie – przypomniał minister. Przemysław Czarnek dodał, że również wobec uczniów nie są planowane obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19. W szkołach nie będzie też obowiązkowych testów na obecność koronawirusa. Jedyną weryfikacją, jak dotąd, będzie pomiar temperatury. To będzie nadal podstawowy wskaźnik decydujący o tym, czy dziecko może wejść do szkoły, czy nie.

Minister edukacji i nauki podkreślił, że jego resort będzie zachęcał do szczepień również dzieci od 5. do 12. roku życia, jeśli szczepionki dla tej grupy wiekowej uzyskają akceptację Europejskiej Agencji Leków.

Oprac. (JJ)

LIST MINISTRA ZDROWIA

„Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Piszę do Państwa, by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiącym najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków.

Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.

Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek.

Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemiczno-farmaceutycznych.

Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12. roku życia zostały dwa produkty:

– Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech,

– Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12–15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2260 nastolatków (1131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1129 w grupie placebo). Spośród tych uczestników 1308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej dwa miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%).

Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane. Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane. W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ (…).

Z poważaniem z upoważnienia ministra zdrowia

Anna Goławska

<

p align=”RIGHT”>podsekretarz stanu

Leave a Reply