Stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz turniejów

Fot. UM Lublin

Do końca marca absolwenci szkół ponadpodstawowych w Lublinie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad oraz turniejów i kontynuują naukę na lubelskiej uczelni wyższej, mają czas na złożenie wniosku o stypendia przyznawane przez miasto Lublin. W ramach programu można otrzymać wsparcie o łącznej wysokości ponad 6 tys. zł.

– Poprzez stypendia chcemy wesprzeć młodych zdolnych ludzi, którzy podjęli studia w naszym mieście. Wsparcie finansowe pomoże im w codziennym funkcjonowaniu i umożliwi kontynuowanie nauki. Zachęcamy laureatów, finalistów olimpiad i turniejów do składania wniosków – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

ukończyli w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku szkołę ponadpodstawową, bez względu na organ prowadzący szkołę,

uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

są studentami pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie miasta Lublin,

w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski o przyznanie stypendium należy wysłać do 31 marca za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub złożyć w jednym z pojemników na dokumenty udostępnionych w Biurach Obsługi Mieszkańców w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Leszczyńskiego 20, ul. Wolska 11.

Istnieje też możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jeśli osoba składająca wniosek posiada konto na platformie ePUAP profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu stypendialnego znajdują się na stronie miasta Lublin pod linkiem lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 81 466 39 82 lub pisząc na adres: email oswiata@lublin.eu.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów studiujących na terenie miasta Lublin realizowany jest od roku akademickiego 2015/2016. Ogółem w ramach programu przyznano dotychczas 135 stypendia na łączną kwotę 637,5 tys. zł.

(J), źródło: UM Lublin

Leave a Reply