Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności powstała w Jaworznie

Fot. MEiN

Powstają kolejne małe centra nauki – Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności (SOWA). Jedno z nich zostało otwarte w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana wspólnie z Centrum Nauki Kopernik.

Jej celem jest tworzenie małych centrów nauki w miastach i miejscowościach do 150 tys. mieszkańców. Centra powstają przy funkcjonujących już instytucjach kultury oraz placówkach naukowo-oświatowych, np. domach kultury, bibliotekach, mediatekach, galeriach sztuki i muzeach. Można w nich zwiedzać interaktywną wystawę oraz uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach naukowych.

W ubiegłym roku zostały uruchomione dwie pilotażowe Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. W 2022 r. planowane jest udostepnienie kolejnych 18 takich placówek. Z kolei w roku 2023 zostanie otworzonych 12 małych centrów nauki.

W sumie, w najbliższych latach w 32 miejscowościach w Polsce powstaną małe centra nauki, które będą promowały ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu zjawisk otaczającego nas świata. Do placówek zostaną przeniesione najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik.

W Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności w Jaworznie znalazło się 15 interaktywnych eksponatów. Integralną częścią wystawy jest „Majsternia” – przestrzeń warsztatowa, która służy swobodnemu eksperymentowaniu i przeprowadzaniu doświadczeń. Na odwiedzających czekają także gry edukacyjne.

– To przestrzeń do poszerzania swoich umiejętności oraz kompetencji społecznych, np. pracy w zespole. Jest to przygotowanie młodych ludzi do edukacji na poziomie szkoły średniej, a później na poziomie akademickim – mówił wiceminister Włodzimierz Bernacki podczas otwarcia Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności w Jaworznie.

Wiceminister Bernacki podkreślał, że małe centra nauki wspierają rozwijanie wyobraźni i pobudzają kreatywność. Oferują też mieszkańcom mniejszych miejscowości ciekawy sposób spędzania wolnego czasu blisko miejsca zamieszkania.

(J), źródło: MEiN

1 KOMENTARZ

Leave a Reply