Staże i szkolenia na Półwyspie Iberyjskim

Uczniowie z Kęt w Lizbonie; fot. Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach

W październiku 2020 r. Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach zakończył realizację kolejnego projektu Erasmus+. 20 uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodach technik informatyk i technik elektronik oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechało na zagraniczne staże i szkolenia do Lizbony i Sewilli.

Ten projekt był wyjątkowy, tak jak panująca na całym świecie sytuacja pandemiczna. Zamknięcie granic i troska o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli zmusiła szkołę do odwołania trzeciej z planowanych na maj 2020 r. mobilności.

W 2019 r. szkoła w Kętach zorganizowała dwa wyjazdy: jeden dla uczniów i jeden dla nauczycieli. Uczniowie w trakcie czterotygodniowych staży zawodowych podnosili swoje umiejętności zawodowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach branżowych mających swoje siedziby w Lizbonie, portugalskiej stolicy. Bogaty program obejmujący m.in. wycieczki nad Ocean Atlantycki, do Sintry, czy Fatimy pozwolił poznać uczniom ważne do Portugalii miejsca.

Z kolei nauczyciele w trakcie szkoleń job-shadowing w hiszpańskich szkołach mieli możliwość poznania metod pracy kolegów z tego pięknego kraju. Wymiana doświadczeń stała się okazją do dyskusji na temat współpracy pracodawców ze szkołami.

Zorganizowane w ramach projektu: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” mobilności zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli stały się okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Praca w odmiennych kulturowo zespołach pozwoliła doskonalić umiejętności interpersonalne, a nawiązane znajomości pozostaną w pamięci uczestników na długo.

Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” był realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Autorkami i koordynatorkami projektu były nauczycielki pracujące w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach: Dorota Gawron i Urszula Kudłacik.

źródło:www.pz10.eu

Leave a Reply