Spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży

Do 31 stycznia 2021 r. można zgłaszać udział w dwuletnim programie „U mnie i u ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”. Projekt został przygotowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) i dedykowany jest partnerstwom gmin i powiatów z Polski i Niemiec.

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, międzynarodowa organizacja powołana została do życia w 1991 r. na podstawie traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie współpracy „U mnie i u ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”.

Celem projektu jest nawiązanie długofalowych kontaktów między grupami młodzieży i budowanie trwałej współpracy instytucjonalnej pomiędzy placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi oraz socjalnymi, pracującymi z młodymi ludźmi i na ich rzecz.

Do projektu zgłaszać się mogą osoby odpowiedzialne za kontakty międzynarodowe w gminie lub powiecie, ewentualnie pracę z młodzieżą lub przedstawiciele oficjalnego stowarzyszenia miast partnerskich, wraz z osobą odpowiedzialną za podobny obszar w gminie lub powiecie partnerskim w Niemczech. Szczególnie mile widziani są przedstawiciele tych gmin i powiatów, w ramach których spotkania młodzieży odbywają się rzadko lub wcale nie mają miejsca.

Aby wziąć udział w programie należy wysłać zgłoszenie wspólnie z niemieckim partnerem za pomocą formularza online do 31 stycznia 2021 roku.

(WP), źródło: Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków

Leave a Reply