Sędzia, adwokaci i radcy prawni edukują dzieci i młodzież

0
1060
25 listopada br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca edukacji prawnej uczniów. W spotkaniu wzięli udział: Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, Katarzyna Macoń, prezes stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca oraz adwokaci Witold Krzak i Konrad Kozioł; fot. UMWM

W Tarnowie i okolicach prawnicy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Omawiają m.in. zagrożenia występujące w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wyjaśniają, na czym polega szantaż, stalking, hejt czy wykorzystywanie bez zgody czyjegoś wizerunku, utworu, pracy. Mówią o zasadach zawierania umów, transakcji i o tym, jak nie dać się oszukać.

Zajęcia organizuje stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca z Tarnowa w ramach projektu „Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży”.

Uczniowie poznają terminy: norma prawna, przepis prawny czy przestępstwo. Omawiane są zagrożenia występujące na co dzień w świecie rzeczywistym i wirtualnym, jak np. przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, pobicia i naruszanie nietykalności cielesnej. Poruszane są tematy zawierania transakcji w sieci, a także tego, jak nie zostać oszukanym czy wykorzystanym.

W trakcie zajęć są przedstawiane zasady zawierania umów w rozumieniu prawa cywilnego i prawa pracy, wyjaśniane są zagadnienia dotyczące szantażu, stalkingu, hejtu w sieci, poruszane są tematy związane z wykorzystywaniem bez zgody czyjegoś wizerunku, utworu, pracy. Jest mowa o uzależnieniach od Internetu, gier komputerowych, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek, ze wskazaniem, gdzie w takich sytuacjach szukać pomocy. Przedstawiane są skutki nieprzestrzegania norm prawnych i zasad współżycia społecznego na przykładach rozpraw sądowych.

Celem przedsięwzięcia edukacyjnego jest kształtowanie w młodym pokoleniu odpowiedzialności za budowanie świata teraźniejszego i przede wszystkim przyszłego, zarówno w sferze rzeczywistej, jak i wirtualnej. Stowarzyszenie zatrudniło sześciu prawników, trzech radców prawnych, jedną sędzię i dwóch adwokatów. Zajęcia są prowadzone w 14 placówkach oświatowych, w klasach I-III nauczania początkowego, IV-VIII szkół podstawowych i I-III szkół średnich. Uczniowie poznają praktyczną wiedzę z zakresu prawa – informuje Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

W projekcie uczestniczą placówki z Tarnowa, gminy Tarnów, powiatu tarnowskiego i bocheńskiego. W szczególności są to: SP nr 17 i SP nr 18 w Tarnowie, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie, SP nr 1 i SP nr 2 w Woli Rzędzińskiej, Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, II LO w Tarnowie, IV LO w Tarnowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie, Dom Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie, Dom Dziecka w Jasieniu.

Zadanie jest realizowane od 18 sierpnia, a jego zakończenie przewidziano na 11 grudnia 2020 r. Od 5 listopada, w związku z epidemią, zajęcia w całości przeniesiono do sieci internetowej. Od kilku dni działa skrzynka e-mailowa dla dzieci, na którą uczniowie uczestniczący w projekcie mogą pisać o swoich problemach.

Zadanie realizowane jest dzięki dotacji w wysokości 80 tys. zł z budżetu województwa małopolskiego (całkowity koszt oszacowano na blisko 89 tys. zł). Projekt jest efektem konkursu ofert „Edukacja – zdalnie i cyfrowo”, na który łącznie województwo małopolskie przeznaczyło 500 tys. zł.

(r), źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Leave a Reply