Ruszyła druga edycja konkursu „Szkoła z klimatem”

Grafika: NFOŚiGW

Zgłoś eko-projekt i zmień otoczenie twojej szkoły. Łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu – to przykłady działań, które mogą zawierać projekty zgłoszone do II edycji konkursu „Szkoła z klimatem”. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Pula nagród wynosi aż 200 tys. zł.

Już po raz drugi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Szkoła z klimatem”. Projekt jest elementem realizowanego przez ministerstwo zadania „Miasto z klimatem”. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym ministra edukacji i nauki.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych, zapoznanie z zagrożeniami, jakie ze sobą niosą oraz z przykładami, jak im przeciwdziałać.

– W polskich miastach od kilkunastu lat wdrażane są strategie, których celem jest ochrona przed zmianami klimatycznymi. Podejmowane są wspólne wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażane są rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Podejmujemy także szereg inicjatyw pomagających tworzyć zielono-niebieską infrastrukturę oraz popularyzować ekologiczny transport publiczny i indywidualny. W przyszłym roku miasta na swoich terenach będą mogły ustanawiać Strefy Czystego Transportu – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

– Uzupełnieniem tych działań jest edukacja i uruchamianie inicjatyw oddolnych wśród wszystkich mieszkańców aglomeracji – w te działania doskonale wpisuje się idea konkursu „Szkoła z klimatem” – dodaje minister Moskwa.

Zasady udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami szkoły przesyłają na specjalny adres mailowy: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu, formularz oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie konkursu.

Sukces poprzedniej edycji „Szkoły z klimatem”

Do pierwszej edycji konkursu „Szkoła z klimatem” zgłoszono 125 projektów z całej Polski. Nagrodę główną – 100 tys. zł – otrzymała szkoła z województwa śląskiego. Przyznano także pięć wyróżnień.

Tym razem na uczniów czekają nagrody o łącznej wartości 200 tys. zł. Nagroda główna wynosi 100 tys. zł, nagroda za zajęcie drugiego miejsca to 50 tys. zł, zaś trzecie miejsce zostanie nagrodzone kwotą 25 tys. zł. Przewidziano również pięć wyróżnień – każde w wysokości 5 tys. zł. Pieniądze będą mogły zostać wykorzystane na realizację pomysłów w całości lub części oraz na działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu.

– Liczne zgłoszenia w ramach pierwszej edycji pokazały nam, że młodzież zwraca uwagę na ochronę środowiska, a nasza inicjatywa przypadła im do gustu. Być może to właśnie ci uczniowie będą w przyszłości najlepszymi ambasadorami idei troski o zdrowszy klimat. Poziom przygotowanych eko-projektów był wysoki. W tej edycji zwiększyliśmy pulę środków na nagrody, to pozwoli nam wyróżnić więcej placówek – podsumowuje prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

– Wierzę, że sukces ubiegłorocznej pierwszej edycji zachęci do udziału w konkursie jeszcze większe grono aktywnych, młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na jakość życia w swoich małych ojczyznach. Już dziś zapraszam do udziału w konkursie. Liczę, że jury konkursu znów będzie mieć mnóstwo pracy, przy równie dobrych, co w poprzedniej edycji, projektach. A wszystko z pożytkiem dla środowiska, szkół i lokalnych społeczności – dodaje prezes NFOŚiGW.

Organizator konkursu:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 22 45 90 800
e-mail: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl

Leave a Reply