Ruszyła 21. edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

Ubiegłoroczny finał SIGG; fot. GPW

Jeszcze do 13 listopada można zarejestrować się do największego konkursu edukacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych – Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG).

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wspólnie z Fundacją GPW zapraszają nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w 21. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

SIGG ma na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

W rozgrywkach SIGG mogą uczestniczyć zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) pod opieką nauczyciela. Potrzebną wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i działania rynku kapitałowego uczestnicy mogą zdobywać przy pomocy materiałów multimedialnych, filmów i kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej SIGG.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie imituje rynek giełdowy i pozwala na naukę mechanizmów działania giełdy, doboru spółek do portfela i składanie zleceń, co w konsekwencji umożliwia symulowanie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW.

SIGG składa się z dwóch części:

  • inwestycyjnej – polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe,
  • edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Rejestracja

Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl/. Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje szkołę, nauczyciela oraz zespół. Rejestracja do tegorocznej, 21. edycji SIGG została przedłużona do 13 listopada 2022 r.

Konkurs rozpoczyna się grą testową. Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej https://sigg.gpw.pl.

Rozgrywka

Każdy zespół posiadał będzie jeden rachunek inwestycyjny oraz określoną kwotę wirtualnych pieniędzy. Zadaniem młodzieży jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu.

Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na GPW: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie podejmują decyzję o tym, w jakie instrumenty chcą zainwestować i dokonują transakcji.

Aplikacja GPWtr@der doskonale odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala  uczniom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie. Udział w projekcie jest także lekcją z zakresu zarządzania ryzykiem, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty giełdowe.

Finał

W kwietniu 2023 roku wyłonione zostaną najlepsze zespoły w poszczególnych województwach, a następnie odbędzie się finał SIGG w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nagrody

Najlepsze klasy, które uzyskają najwyższe wyniki na platformie edukacyjnej zostaną nagrodzone (5 najlepszych klas otrzyma dofinansowanie przyjazdu do siedziby GPW).

Na zwycięski zespół w części inwestycyjnej projektu czeka 10 tys. zł. Nagrody pieniężne otrzymają także zespoły oraz nauczyciele będący na kolejnych miejscach rankingu (od 1 do 26 miejsca). Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 100 tys. zł. Nagrody przewidziano zarówno w części edukacyjnej, jak i w części inwestycyjnej konkursu.

Konkurs dla nauczycieli

W tym roku organizatorzy zadbali także o to, aby nauczyciele również mieli możliwość poznania platformy SIGG oraz sprawdzenia się w inwestowaniu. Zaplanowano dla nich odrębny konkurs umożliwiający indywidualne inwestowanie w I i II etapie SIGG oraz specjalne nagrody dla zwycięzców.

  • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to ważny element działań edukacyjnych Fundacji GPW. Bardzo cieszy nas stały wzrost zainteresowania udziałem w SIGG: w dwudziestu edycjach konkursu wzięło udział już ponad 310 tysięcy uczniów z całej Polski – podkreśla Marek Dietl, prezes zarządu GPW. – Samo uczestnictwo w tej grze jest już wygraną, bo zdobyta wiedza oraz doświadczenie są nie do przeceniania i mogą procentować w przyszłości mądrymi decyzjami inwestycyjnymi.

Organizatorami konkursu są GPW oraz Fundacja GPW, partnerami: Fundacja im. Lesława A. Pagi (Partner Strategiczny), Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski BOŚ, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a także Warszawski Instytut Bankowości oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Partnerami medialnymi są: Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i dziennik „Rzeczpospolita” oraz Kurier Nauczycielski.

Leave a Reply