Rodzice za powrotem dzieci do szkół

0
191

Większość Polaków opowiada się za powrotem uczniów do szkół. 33,5 proc. chce dla swoich dzieci nauki w trybie zmianowym, a 31,8 proc. Domaga się powrotu do lekcji na zasadach sprzed pandemii. Tylko co dziesiąty badany uważa, że w roku szkolnym 2020/2021 nauka powinna odbywać się wyłącznie zdalnie. Tak wynika z raportu „Polaków portfel własny: czas zmian” Santander Consumer Banku.

Raport ma ukazać się w całości pod koniec września, ale portal edukacja.dziennik.pl przytacza część wyników badań.

Tylko 11,6 proc. badanych wskazało, że edukacja powinna odbywać się wyłącznie zdalnie aż do czasu ustania pandemii koronawirusa. Według wyników badań prawie jedna trzecia Polaków uważa, że nauka zdalna jest mniej wartościowa od tej prowadzonej tradycyjnie – w szkolnej klasie.

Według badanych istotną wadą edukacji online jest brak fizycznego kontaktu dziecka ze szkolnymi rówieśnikami (15,4 proc. wskazań). Ważnym problemem pozostawania uczniów w domach jest też kwestia obłożenia rodziców dodatkowymi obowiązkami, które mogą utrudniać im pracę zawodową (12,5 proc. wskazań). Co dziesiąty respondent wskazywał na trudności wynikające z braku odpowiedniego sprzętu komputerowego i – co ciekawe – na brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli do zdalnego prowadzenia lekcji.

Dlatego Polacy, którzy wzięli udział w badaniu, uważają, że dzieci powinny uczyć się od września w szkołach, ale w trybie zmianowym, aby ograniczyć ich liczbę w budynku w tym samym czasie. Tak twierdzi 33,5 proc. ankietowanych.

Niewiele mniej, bo 31,8 proc. uważa, że uczniowie powinni wrócić do szkoły na takich samych zasadach jak przed pandemią.

17 proc. uznało, że należy wprowadzić system mieszany,w którym część dzieci z tej samej szkoły będzie uczyła się stacjonarnie, a część zdalnie (model hybrydowy).

– Badanie jasno pokazuje, że zdecydowana większość Polaków chce powrotu do normalności, tej sprzed pandemii, oczywiście z jednoczesnym zachowaniem podstawowych
wymogów bezpieczeństwa, jak na przykład zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego w szkole i higieny – mówi w portalu edukacja.dziennik.pl Magdalena Grzelak, rzecznik prasowa Santander Consumer Banku.

W kontekście tej wypowiedzi należy wspomnieć, że zarówno samorządy gminne, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego apelują do rządu o wsparcie w zakupie odpowiedniej ilości maseczek i płynów dezynfekujących.

Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – czas zmian”, przeprowadzone zostało przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) na reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłej populacji Polski, wynoszącej (N=1100 osób). Badanie realizowane było w dniach 17–21 sierpnia br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych.
(J)

Leave a Reply