Psycholog w każdej szkole

Inicjatorzy nowelizacji wprowadzającej obecność psychologa w każdej szkole; fot. Fundacja na rzecz Praw Ucznia/FB

Fundacja na rzecz Praw Ucznia przygotowała projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Nowela  zakłada wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole. Obecnie bowiem są oni obecni zaledwie w połowie placówek.

Jak informuje Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia, 15 września br. złożył w Sejmie pierwsze 1000 podpisów pod projektem ustawy w tej sprawie, równocześnie zawiadamiając marszałek Sejmu o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. KIU ma trzy miesiące na zebranie 100 000 podpisów pod tym projektem, aby wszedł pod obrady parlamentu.

Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji na rzecz Praw Ucznia, obecnie około 50 proc. uczniów i uczennic nie ma dostępu do psychologa w szkole, bo nie jest on tam zatrudniony. Obywatelski projekt ustawy, którego inicjatorem jest grupa młodzieży (najstarsze osoby z komitetu mają 19 lat), wprowadza obowiązek zatrudniania psychologa we wszystkich szkołach. Dla zagwarantowania prywatności psycholog ma mieć także osobny gabinet

Dotychczas nie było takiego obowiązku, a wyłącznie taka możliwość. Dzięki temu projektowi w każdej szkole i placówce pojawi się psycholog, z którym dzieci i młodzież będą mogły przepracowywać swoje problemy czy kłopoty, a także wspólnie zastanawiać się, do kogo należy się udać, by dany problem rozwiązać w przypadku jego większej złożoności.

„Bez zmian pozostaną natomiast kwestia kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia na stanowisku psychologa oraz wymiar jego pracy. Są to kwestie już uregulowane w innych przepisach i, w naszej ocenie, nie ma potrzeby ich zmiany. Podobnie zresztą jak w kwestii zadań psychologa. Katalog ustawowy nie jest zamknięty i swobodnie można go rozszerzać np. w rozporządzeniu. Katalog zadań został zresztą przygotowany na podstawie obecnego katalogu zadań psychologa i pedagoga dostępnego w aktualnym rozporządzeniu” – pisze fundacja.

Wprowadzony ma za to zostać obowiązek zapewnienia psychologowi szkolnemu odrębnego pomieszczenia, dzięki czemu osoba, która prosi o pomoc psychologiczno-pedagogiczną, będzie miała zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz prywatności. Dlatego tak ważne jest, by istniało w szkole miejsce, które będzie pozwalało na wyłączny kontakt na linii psycholog — osoba otrzymująca pomoc (nie musi być to przecież tylko uczeń; mogą to być też nauczyciele, pracownicy czy rodzice).

Ustawa ma także sprawić, że psychologowie będą raz w roku sprawozdawali ze swojej działalności radzie pedagogiczej (rzecz jasna, z zachowaniem prawa do prywatności osób, które otrzymały pomoc). Takie rozwiązanie ma sprawić, że psychologowie, którzy być może nie są w pełni oddani swojej pracy na rzecz uczniów, zwiększą swoją efektywność. „Oczywiście nie implikujemy, że takie jest całe środowisko, bo nie jest, ale zauważamy, że pojedyncze osoby o takim stosunku do swojej pracy mogą się zdarzać” – uważa fundacja.

Proponowana regulacja ma zastosowanie również do szkół i placówek niepublicznych, lecz nie ma obowiązywać w szkołach dla dorosłych.

Obecnie na około 20 000 szkół dla dzieci i młodzieży osób na stanowisku psychologa jest zatrudnionych około 10 800 osób.

Biorąc pod uwagę, że w niektórych szkołach może pracować więcej niż jeden psycholog, należy zauważyć, iż około połowa uczniów i uczennic jest pozbawionych pierwszego kontaktu w przypadku problemów czy kłopotów ze zdrowiem psychicznym.

„To niedopuszczalne, szczególnie że nawet do 20 proc. dzieci boryka się z dolegliwościami, które spełniają kryteria któregoś z zaburzeń psychicznych (zdaniem dr hab. n. med. Barbary Remberk), a depresja jest już chorobą cywilizacyjną. W każdej szkole psycholog musi się pojawić!” – czytamy na stronie Fundacji na rzecz Praw Ucznia.

W trakcie konsultacji pozytywną opinię (z drobnymi, uwzględnionymi w części, uwagami) co do projektu wyraziły Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” skupiający pedagogicznych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Już po zakończeniu konsultacji (przez co nie jest to zawarte w uzasadnieniu projektu) swoją pozytywną opinię z uwagami wyrazili Komitet Nauk Pedagogicznych PAN oraz Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt poparł także Marek Michalak — były Rzecznik Praw Dziecka, a obecnie dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Projekt ustawy można poprzeć TUTAJ.

(j)

Leave a Reply