Profil sensoryczny. Jak zrozumieć potrzeby ucznia i go wspierać?

Fot. pl.freepik.com

Czym jest profil sensoryczny? Jak go rozpoznać? Oto kilka podpowiedzi, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jak można wspierać ucznia w szkole, znając jego potrzeby. Nawet niewielkie dostosowania ze strony nauczyciela mogą przynieść wymierne korzyści.

Najprościej rzecz ujmując, profil sensoryczny jest to indywidualny sposób, w jaki każdy z nas przetwarza bodźce. Każdy człowiek ma określony profil sensoryczny, który determinuje jego upodobania i wyróżnia go spośród innych osób. Mózg odbiera i przetwarza bodźce nieustannie.

Wyobraźmy sobie sytuację wyjścia do galerii handlowej. Stajemy w obliczu agresywnego bodźcowania: sztucznym światłem, muzyką (inną w każdym sklepie, często zbyt głośną), zapętlonymi reklamami dźwiękowymi, reklamami wizualnymi, do tego dochodzą tłumy, zapachy… Nasz mózg musi ogarnąć tę masę wrażeń i wypracować jakąś metodę poradzenia sobie z nimi. Niektórzy ludzie zareagują zmęczeniem, pragnieniem uwolnienia i spokoju. Inni zaś poczują się „nakręceni” do dalszego działania i z chęcią wieczorem wyskoczą na miasto. Żadna z powyższych reakcji na bodźce nie jest ani lepsza, ani gorsza. Jest po prostu charakterystyczna dla danej jednostki.

Indywidualny profil sensoryczny nie powinien zakłócać funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, nie powinien utrudniać mu życia.

Współczesny świat w znaczący sposób różni się od tego, jaki pamiętają chociażby nasi dziadkowie. Jest znacznie „żywszy”, szybszy, głośniejszy, bardziej kolorowy, zdecydowanie bardziej wymagający. Czy przez to jest ciekawszy? Czy łatwiej w nim żyć? Okazuje się, że nie. Często dochodzi do sytuacji, w której mózg „nie nadąża” i nie radzi sobie z natłokiem docierających informacji. Ta sytuacja szczególnie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ale nie tylko).

Jak rozpoznać profil sensoryczny dziecka i co może zrobić nauczyciel?

Określenie profilu sensorycznego dziecka jest zadaniem dla certyfikowanego terapeuty integracji sensorycznej.

Często informacje na temat profilu sensorycznego pojawiają się w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wiele można dowiedzieć się od rodzica/opiekuna dziecka. Ponadto nauczyciel jest w stanie w toku obserwacji określić, jakiego rodzaju potrzeby przejawiają jego uczniowie. Z pewnością będzie to obraz nieco spłycony, ale nawet niewielkie dostosowania mogą przynieść wymierne korzyści.

Nadwrażliwość – podwrażliwość

Niewielkie różnice w nadreaktywnościach i podreaktywnościach nie stanowią dużych trudności wychowawczych i edukacyjnych, jednak uczeń silnie nadwrażliwy może mieć problem w odnalezieniu się w realiach szkolnych. Podobnie uczeń skrajnie podwrażliwy.

Nadwrażliwość wzrokowa – co obserwujemy u dziecka?

 • Niechętnie używa kolorów.
 • Zbyt długie oglądanie filmów jest dla niego męczące.
 • Ma trudności z przepisywaniem z tablicy.
 • Ma trudności związane z fiksacją wzroku, czyli skupianiem go na jednym przedmiocie, obrazie.
 • Ma trudności z wyodrębnianiem szczegółów na obrazku (duża męczliwość, niechęć do tego typu zadań).
 • Ma problem z koncentracją w pomieszczeniach, w których jest dużo elementów (np. ozdób).
 • Ma trudności ze skupieniem uwagi na jednym zadaniu, gdy na stronie jest ich więcej.
  Łzawi.
 • Uskarża się na ból głowy.

Co możemy zrobić w szkole?

 • Ograniczyć ilość bodźców wzrokowych (zdjąć szczególnie absorbujące wzrokowo dekoracje).
 • Posadzić dziecko w pierwszej ławce (ogranicza to pole widzenia, ułatwia przepisywanie).
 • Zachęcić ucznia do stosowania przesłon (bezbarwnych tekturek) celem zasłonięcia zadań, których aktualnie nie robimy.
 • Zaproponować rodzicowi obłożenie książek/zeszytów w szary papier i zminimalizowanie ilości rzeczy w piórniku.
 • Umożliwić uczniowi robienie prowizorycznych rysunków (np. w zadaniach z treścią zamiast jabłek może rysować kulki).

Podwrażliwość wzrokowa – co obserwujemy u dziecka?

 • Chętnie używa kolorów o wyrazistych odcieniach, odblaskowych mazaków itp.
 • Lubi oglądać filmy, albumy.
 • Wpatruje się w słońce, latarkę, migające światła (np. stroboskop, kolorofony).
 • Poszukuje bodźców wzrokowych (np. obserwuje bąbelki w butelce wody gazowanej).
 • Lubi zadania wymagające uważnego przypatrywania się.
 • Często robi dodatkowe obrazki do zadań, zaznacza kolorami ważne treści, podkreśla, rysuje mapy myśli.
 • Na ogół nie miewa problemów z przepisywaniem z tablicy.
 • Ma trudności ze skupieniem uwagi na jednym zadaniu, gdy na stronie jest ich więcej.
 • Często kartkuje książki, przegląda je.

Co możemy zrobić w szkole?

 • Stosować przesłony, aby ułatwić dziecku koncentrację na danym zadaniu.
 • Zachęcać do zabawy z książkami typu Ulica Czereśniowa i Rok w lesie.
 • Zaproponować kolorowanki-mandale, kolorowanki dla dorosłych (bardzo szczegółowe obrazki).

Nadwrażliwość słuchowa – co obserwujemy u dziecka?

 • Niechętnie przebywa w miejscach hałaśliwych.
  Zatyka uszy.
 • Reaguje nieadekwatnie do natężenia bodźca, np. agresją, płaczem.
 • Rozprasza się, gdy pojawiają się „nowe” dźwięki, np. odgłos karetki za oknem.
 • Jest pobudzone, kręci się.
 • Nie lubi lekcji muzyki, śpiewania, słuchania.

Co możemy zrobić w szkole?

 • Umożliwić dziecku przebywanie podczas przerw w klasie.
 • Szczególnie dbać o ciszę podczas zajęć.
 • Sadzać dziecko z dala od źródła dźwięku (np. komputera, głośników).
 • Zmienić zeszyt/ołówek/kredki – czasami wydają charakterystyczny, nieprzyjemny dźwięk „skrobania” podczas pisania.
 • Umożliwić dziecku stosowanie specjalnych słuchawek wygłuszających.

Podwrażliwość słuchowa – co obserwujemy u dziecka?

 • Sprawia wrażenie, jakby nas nie słuchało.
 • Wyjątkowo hałasuje podczas przerw.
 • Mówi podniesionym tonem, krzyczy nawet gdy nie ma takiej potrzeby.
 • Z ogromną trudnością zachowuje ciszę podczas lekcji lub nie umie być cicho (buczy, mruczy, podśpiewuje, gwiżdże).
 • Często nie wie, co należy zrobić.
 • Sprawia wrażenie, jakby nie słuchało poleceń.

Co możemy zrobić w szkole?

 • Posadzić ucznia w pierwszej ławce.
 • Kierować polecenia bezpośrednio, z użyciem imienia (zwrócenie uwagi), często również wykorzystując gest (dotknięcie ramienia plus komunikat).
 • W uzgodnieniu z uczniem i rodzicem można spróbować znaleźć substytut (np. guma do żucia, twarda landrynka), aby dziecko przekierowało swoją aktywność (wydawanie dźwięków) na coś mniej uciążliwego dla klasy.
 • Pozwolić dziecku np. przynieść walkmana, by mogło słuchać ulubionej muzyki podczas przerw.
 • Upewniać się, że uczeń wie, co ma robić.
 • Warto zasugerować terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Dotyk, przedsionek i propriocepcja

Te trzy elementy składają się (w dużym uproszczeniu) na to, co nazwiemy aktywnością ruchową dziecka. Dotyk rozumiemy jako odbiór bodźców ze skóry. Wrażenia przedsionkowe jako odbiór bodźców z ucha środkowego (równowaga). Propriocepcja to odbiór wrażeń płynących z ciała (dotyczących jego położenia w przestrzeni): szkieletu, mięśni i ścięgien.

Nadwrażliwość dotykowa, przedsionkowa, proprioceptywna – co obserwujemy u dziecka?

 • Niechętnie lepi z plasteliny, mas plastycznych, produktów sypkich.
 • Lekko trzyma narzędzie pisarskie.
 • Ma potrzebę częstego mycia rąk.
 • Nie lubi ustawiać się w parach i trzymać za ręce.
 • Niechętnie wchodzi w cielesny kontakt z innymi.
 • Miewa obawy przed lekcjami WF-u.
 • Często jest niespokojne, gdy ma inne niż ulubione ubranie (dżinsy, strój galowy, rajstopy).
 • Nadwrażliwość dotykowa może dotyczyć każdej części ciała, np. stóp (wtedy dziecko pozbywa się butów, skarpetek, nie chce chodzić po równoważni).
 • Porusza się bardzo ostrożnie.
 • Nie jest zbyt odważne.
 • Nie lubi kręcenia się, huśtania.
 • Lekko stąpa.
 • Niechętnie wchodzi w relacje z dużą grupą dzieci.
 • Unika zabaw zespołowych (dwa ognie itp.).
 • Miewa chorobę lokomocyjną.
 • Sprawia wrażenie unikającego.

Co możemy zrobić w szkole?

 • Zachęcać dziecko, dawać mu wybór.
 • Nie zmuszać dziecka do aktywności wymagających dotykania materiałów i faktur, które stanowią dla niego duży problem.
 • Pozwolić dziecku siedzieć bez butów podczas lekcji.
 • Zaproponować narzędzie pisarskie, które kreśli lekko i wyraźnie: miękki ołówek, pióro.
 • Nadwrażliwości dotykowe (o dużym nasileniu nazywane też obronnością dotykową) są sferą, którą należy skonsultować z terapeutą SI (warto to zasugerować rodzicowi).

Podwrażliwość dotykowa, przedsionkowa, proprioceptywna – co obserwujemy u dziecka?

 • „Bawi się” w popychanie, uderzanie, kopanie siebie i innych.
 • Sprawia wrażenie, jakby miało wyższy próg bólu.
 • Nie czuje, kiedy kogoś potrąci.
 • Bardzo mocno zaciska palce na narzędziu pisarskim.
 • Obija się o framugi drzwi, często na coś wpada.
 • Podczas lekcji cały czas czymś manipuluje.
 • Bierze do ust różne przedmioty i gryzie (gumka, kredki itp.).
 • Mocno „tupie”, idąc; chodzi na palcach.
 • Wierci się, kręci, sprawia wrażenie, że jest ciągle w ruchu.
 • Ma trudności z koncentracją.

Co możemy zrobić w szkole?

 • Zaproponować dziecku dysk sensoryczny do siedzenia lub pod nogi podczas lekcji (lekko napompowany).
 • Dać gryzak sensoryczny (jest bardziej higieniczny niż wyposażenie piórnika), choć – uwaga – długotrwałe żucie może powodować problemy ze stawem skroniowo-uchwowym. Tę pomoc warto więc skonsultować z terapeutą SI, stomatologiem, szukać też zamienników, jak np. piłeczki do ściskania.
 • Angażować dziecko do działań, np. pełnienia funkcji dyżurnego.
 • Zachęcać do rozwijania zainteresowań sportem (szczególnie sztuk walki).
 • Minimalizować napięcie w obrębie dłoni poprzez stosowanie nakładek/szerokich narzędzi pisarskich.
 • Znaleźć substytut „grzebania w piórniku”– to np. ściskanie piłeczki, gniotka.
 • Dla szczególnie wiercących się pomocna może być kamizelka obciążeniowa lub kocyk obciążeniowy na udach (należy zaproponować w tej sprawie konsultację z terapeutą SI).

Gorąco zachęcam też państwa do zastanowienia się nad swoim profilem sensorycznym. To bardzo pomaga w zrozumieniu problemu i poszukiwaniu rozwiązań.

Katarzyna ŻURAŃSKA
pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, terapeuta SI
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Leave a Reply