Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego udzielił wsparcia m.in. samorządom gminnym i powiatowym na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, a także innych wydatków związanych z walką z COVID-19. W sumie na ten cel przeznaczono 25 mln zł.

O granty mogły starać się dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzące na terenie województwa zachodniopomorskiego instytucjonalne formy opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz placówki edukacyjne wskazane w art. 2 pkt 1–3 oraz 7–8 ustawy Prawo Oświatowe.

Wsparcie finansowe w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja” może być wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, a także innych wydatków związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa.

Wysokość grantu dla danego samorządu zależała od liczby uczniów i nauczycieli z poszczególnych gmin i powiatów w ogólnej liczbie uczniów i nauczycieli w całym województwie. Dane opracowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO), najbardziej aktualnej, publicznej bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uwzględniane zostały osoby uczęszczające i zatrudnione w przedszkolach, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach muzycznych I stopnia, branżowych szkołach I stopnia, technikach, zespołach szkół i placówek oświatowych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze szkołami, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Samorządy mogły ubiegać się także o refundację kosztów poniesionych od 1 lutego 2020 r. Środki powinny być wydatkowane do 30 listopada 2020 r.

Na przykład szkoły i przedszkola ze Szczecinka grant w wysokości 338 887,48 zł. Jak informuje Urząd Miasta Szczecinek, gminne szkoły podstawowe i Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego otrzymają w ramach projektu m.in. środki ochrony indywidualnej, sprzęt niezbędny do ochrony przed zakażeniami oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji.

Projekt współfinasowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków:

 1. Powiat Gryfiński

 2. Powiat Goleniowski

 3. Powiat Drawski

 4. Świeszyno (Gmina)

 5. Powiat Świdwiński

 6. Człopa (Gmina)

 7. Gryfice (Gmina)

 8. Goleniów (Gmina)

 9. Trzcińsko-Zdrój (Gmina)

 10. Trzebiatów (Gmina)

 11. Chojna (Gmina)

 12. Gmina Miasto Kołobrzeg

 13. Pyrzyce (Gmina)

 14. Pełczyce (Gmina)

 15. Nowogard (Gmina)

 16. Marianowo (Gmina)

 17. Powiat Myśliborski

 18. Węgorzyno (Gmina)

 19. Powiat Pyrzycki

 20. Powiat Szczecinecki

 21. Wałcz (Gmina Wiejska)

 22. Powiat Sławieński

 23. Gmina Miasto Stargard

 24. Tychowo (Gmina)

 25. Wałcz (Gmina Miejska)

 26. Nowe Warpno (Gmina)

 27. Dobra Szczecińska (Gmina)

 28. Połczyn – Zdrój (Gmina)

 29. Płoty (Gmina)

 30. Maszewo (Gmina)

 31. Gmina Miasto Szczecin

Dziś (5 listopada) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił dodatkowy nabór o udzielenie grantów w ramach projektu.

(WP), źródło: Biuro Prasowe UMWZ

Leave a Reply