Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie epidemii

We wrocławskich szkołach została uruchomiona pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli wymagających dodatkowego wsparcia psychologicznego podczas stanu epidemii.

Jak informuje Urząd Miasta Wrocławia, po ponownym ogłoszeniu przez Radę Ministrów obostrzeń w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w tym wdrożeniu nauki zdalnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, we wrocławskich szkołach uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mogli korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W pierwszej kolejności uczniowie, rodzice i nauczyciele powinni zwracać się do macierzystych placówek oświatowych. Informacje o możliwości korzystania z form wsparcia zorganizowanego w szkole/placówce, wraz z kontaktem (telefonicznym, e-mail) do osób, które mogą udzielić pomocy znajdują się na stronach internetowych szkoły/placówki.

Wsparcia udzielają także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych działających w rejonach szkół/placówek.

Więcej informacji  oraz harmonogram dyżurów poradni – TUTAJ.

(WP), źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Leave a Reply