Pomagamy w awansie zawodowym

0
198

„Kurier Nauczycielski” od początku swojego istnienia w dużej mierze współtworzony jest przez nauczycieli, pedagogów i terapeutów. Na naszych łamach dzielą się oni swoim doświadczeniem, opiniami i konkretnymi działaniami dotyczącymi edukacji na wszystkich jej etapach. Przybliżają zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej – związane ze spektrum autyzmu, integracją sensoryczną; poruszają tematy z logopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

O dwóch lat „Kurier Nauczycielski”, trafiając do państwa szkół, ośrodków czy poradni w wersji papierowej lub elektronicznej, spełnia rolę opiniotwórczą, a poprzez portal www.kuriernauczycielski.pl jest platformą z informacjami dotyczącymi państwa spraw zawodowych i sukcesów.

Łamy „Kuriera” są otwarte dla nauczycieli, którzy chcieliby pisać o edukacji. Także dla tych z państwa, którzy przygotowują się do uzyskania stopnia awansu zawodowego lub są w trakcie tej procedury. Możemy pomóc. Jak?

Dr Agnieszka Heba

W wymaganej dokumentacji, którą należy dołączyć do wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, znajduje się punkt „opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji”. Taką autorską pracą może być artykuł lub cykl artykułów w „Kurierze Nauczycielskim”. Przekonała się o tym dr Agnieszka Heba, matematyk, specjalista ds. e-learningu, wykładowca ISP w Tychach.

– Gorąco polecam nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela dyplomowanego publikowanie swoich tekstów w „Kurierze Nauczycielskim”, co pozwala spełnić jedno z wymagań postępowania kwalifikacyjnego – mówi pani Agnieszka.

– W lipcu br. przeszłam takie postępowanie z wynikiem pozytywnym w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach (delegatura w Bielsku-Białej). Przedstawiłam komisji kwalifikacyjnej swój cykl artykułów, które ukazały się na łamach „Kuriera” – kontynuuje Agnieszka Heba.

– W tekstach tych opisałam zrealizowane przez siebie projekty edukacyjne, własne doświadczenia, dorobek zawodowy, metody pracy, a także wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w nauczaniu matematyki. Ponadto, kiedy zawieszono zajęcia w szkołach z powodu epidemii koronawirusa, dzieliłam się na łamach gazety wiedzą o narzędziach i metodach pracy online podczas lekcji matematyki – dodaje A. Heba.

– Dzięki „Kurierowi Nauczycielskiemu” motywuję również innych nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami, czego efektem był artykuł Anny Fryś z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Akademia Żaków” w Bielsku-Białej. Opisała ona, jak na lekcji wychowawczej, z wykorzystaniem zabawy klockami Lego, można rozwiązać konflikt uczniowski – podsumowuje pani Agnieszka.

Nauczyciele, którzy chcieliby podzielić się na naszych łamach zrealizowanymi przez siebie projektami edukacyjnymi czy wolontariatu szkolnego, wprowadzonymi przez siebie innowacjami, ich efektami, doświadczeniem z zakresu metodyki nauczania i aktywizacji uczniów, swoimi sukcesami zawodowymi lub sukcesami swoich podopiecznych – niekoniecznie w związku z awansem zawodowym – zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt z redakcją „Kuriera Nauczycielskiego” pod numerem telefonu 739 290 210 lub poprzez e-mail: kuriernauczycielski@gmail.com.

Leave a Reply