Po apelu papieża zbudowali hotel dla owadów

Uczestnicy projektu, źródło: UM w Pajęcznie

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie wzięło udział w projekcie „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Powstał m.in. hotel dla owadów, zatroszczono się o pszczoły.

Projekt jest odpowiedzią na zawarty w encyklice apel papieża Franciszka dotyczący troski o naszą planetę – Ziemię. Papież nawołuje do „nawrócenia ekologicznego”.

Jak relacjonują na stronie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie opiekunki Szkolnego Koła Caritas, pierwszym krokiem było stworzenie zespołu, który napisał projekt

w konkursie grantowym.

Konkurs ten wyłonił 5 zwycięzców spośród szkolnych kół Caritas archidiecezji częstochowskiej, którym przyznano środki finansowe w wysokości 4 tys. zł na realizację inicjatyw ekologicznych w swoich szkołach. W tym gronie znalazł się też właśnie projekt z Pajęczna „Troska o nasze siostry pszczoły – wspólną odpowiedzialnością wobec Ziemi”.

Do podjęcia takiego tematu skłoniły uczniów informacje od miejscowych pszczelarzy o wymieraniu pszczół w okolicy. Dzieje się tak, ponieważ pogarsza się stan środowiska naturalnego. Znacznie zubożała baza pożytkowa dla pszczół, degradacji uległy miejsca siedliskowe i lęgowe dla dzikich owadów. Do takiej sytuacji przyczyniają się: uprzemysłowienie rolnictwa, uprawy monokulturowe, likwidacja łąk i przydomowych ogródków kwietnych, częste koszenie łąk i trawników, wypalanie traw, gęsta zabudowa, wycinanie drzew. Brak naturalnego, urozmaiconego pokarmu negatywnie wpływa na odporność pszczół, przez co choroby i pasożyty co roku dziesiątkują populację. Na śmiertelność pszczół wpływ mają też chemizacja rolnictwa i stosowanie pestycydów, zanieczyszczenia środowiska, brak wody i zmiany klimatyczne.

Celem działań

młodych ludzi z Pajęczna było upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej na temat znaczenia i ochrony pszczół w utrzymaniu życia na Ziemi.

Sztandarowym elementem projektu stał się hotel dla owadów. „Stawiając go w szkolnym ogródku dydaktycznym, chcieliśmy dać przykład, jak chronić owady zapylające przed nieuchronnym wyginięciem. Hotel dla owadów to stworzone przez człowieka siedlisko, które służy do zakładania gniazd m.in. przez pszczoły samotnice, by złożyły tam swoje jaja, wcześniej przynosząc pożywienie” – relacjonują opiekunki Szkolnego Koła Caritas (Agnieszka Kowalczyk, Beata Konieczna, siostra Urszula Porwit).

Z otrzymanego dofinansowania kupione zostały nasiona i sadzonki kwiatów. Poprzez rozdanie ich uczniom i mieszkańcom oraz posadzenie w szkolnym ogródku dydaktycznym  chciano przyczynić się do tworzenia „stołówki” dla pożytecznych owadów.

Obok hotelu dla owadów umieszczono

poidełka,

by zwrócić uwagę na problem braku wody, którego doświadczają także owady. Chodziło także o zainspirowanie innych do umieszczania na swoich podwórkach i balkonach podobnych i prostych w wykonaniu poidełek.

Wydrukowano baner i plakaty, by dotrzeć do lokalnej społeczności (w szczególności rolników) i uwrażliwić mieszkańców na powszechny problem wymierania pszczół, a w konsekwencji degradacji całego ekosystemu. Projekty plakatów zostały wyłonione dzięki konkursowi „Pszczoły wokół nas” zorganizowanemu wśród uczniów. Zaplanowano też „Wielki test o pszczołach”, który ma przyczynić się do kształtowania postaw ekologicznych wśród młodzieży i ukazać, jak ważne jest przywracanie i ochrona bioróżnorodności.

Jak na koniec wyjaśniają opiekunki projektu, jego tytuł („Troska o nasze siostry pszczoły – wspólną odpowiedzialnością wobec Ziemi”) nawiązuje do „Pieśni słonecznej” św. Franciszka z Asyżu, do której w swojej encyklice odnosi się papież Franciszek.

Więcej o działającym w 12 diecezjach projekcie Laudato si i możliwościach przyłączenia się do niegoTUTAJ

(r), źródło: UM w Pajęcznie

Leave a Reply