Patroni 2021 roku

Krzysztof Kamil Baczyński, źródło: sejm.gov.pl

Stanisław Lem, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Cyprian Kamil Norwid i kardynał Stefan Wyszyński zostali patronami 2021 roku. Ma to być również Rok Konstytucji 3 Maja.

Patronów ustanowił 27 listopada 2020 roku Sejm RP.

Sto lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944), jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

W 1921 roku urodził się też Stanisław Lem (1921-2006), najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m.in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

W tym samym 1921 roku urodził się Tadeusz Różewicz (1921-2014), wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w sejmowej uchwale.

Dwieście lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid (1821-1883), wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W swej twórczości „odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem”.

Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) zostanie upamiętniony w 40. rocznicę śmierci, a także w 120. rocznicę urodzin. W przyjętej przez Sejm uchwale zwrócono uwagę, że był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – napisano w sejmowym dokumencie.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 roku przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – oświadczono.

(r), źródło: www.sejm.gov.pl

Leave a Reply