Ostatnia szansa dla gmin na dodatkowe pieniądze. Zachęta do udziału w programie „Czyste Powietrze”

Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze”, decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców. Pozostałym samorządom, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie.

Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do programu mija 15 września 2021 roku, a możliwości skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 roku.

Obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów.

System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty kwalifikowane są od 1 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych miejscowości oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych kotłowni – tzw. kopciuchów, a tym samym do zwiększenia liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”. Finalnie chodzi o przyspieszenie tempa realizacji tego rządowego programu.

Szczegóły na temat programu „Czyste Powietrze” oraz wzór porozumienia dla gmin dostępne są na stronie: czystepowietrze.gov.pl.

(J)

Leave a Reply