KurierNauczycielski.pl to ogólnopolski portal internetowy, który wraz z miesięcznikiem „Kurier Nauczycielski” jest opiniotwórczym medium poświęconym oświacie.

Portal i gazetę współtworzą doświadczeni dziennikarze oraz nauczyciele, pedagodzy, terapeuci i wykładowcy uczelni wyższych.

W portalu KurierNauczycielski.pl poruszamy tematy związane ze bieżącymi wydarzeniami związanymi z szeroką pojętą edukacją i wychowaniem. Nie umykają nam ważne zagadnienia dotyczące spraw zawodowych nauczycieli oraz roli rodziców w życiu szkolnym. Doceniamy sukcesy uczniów i ich opiekunów.

Poza newsami publikujemy artykuły o niebanalnych i kreatywnych praktykach edukacyjnych, przełamujących szkoły systemowej Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów.

W portalu znajdziecie Państwo również artykuły dotyczące pedagogiki specjalnej, w szczególności autyzmu, zespołu Aspergera, logopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki czy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość społeczna, gospodarcza i prawna stawia przez nauczycielami i pedagogami coraz to nowsze wyzwania. Implikuje konieczność zawodowego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. Mamy nadzieję, że z „Kurierem Nauczycielski” będzie Państwu łatwiej to wszystko osiągnąć.

Od 2018 r. ukazuje się także gazeta „Kurier Nauczycielski”. Wydanie papierowe i elektroniczne trafia bezpłatnie do Waszych szkół.

W doborze tematów artykułów kierujemy się rekomendacjami przekazywanymi przez placówkę doskonalenia nauczycieli, która bada wasze potrzeby i wspiera w codziennej pracy.

DANUTA SŁOWIK

Danuta SŁOWIK, redaktor naczelna KurierNauczycielski.pl