piątek, 18 września, 2020
reklama
Instytut Studiów Podyplomowych
Instytut Studiów Podyplomowych
Instytut Studiów Podyplomowych
Instytut Studiów Podyplomowych

KurierNauczycielski.pl to portal internetowy, który wraz z miesięcznikiem „Kurier Nauczycielski” jest opiniotwórczym, branżowym medium tworzonym w dużej mierze przez nauczycieli dla nauczycieli.

Od 2018 r. wydanie papierowe „Kuriera” trafia bezpłatnie do pokoi nauczycielskich w szkołach województwa śląskiego. Teraz także oferujemy Państwu wydanie internetowe. Mamy nadzieję, że portal będzie owocnym źródłem informacji oraz forum wymiany opinii.
W portalu KurierNauczycielski.pl chcemy poruszać tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami w oświacie. Przybliżać dobre praktyki edukacyjne, dzielić się wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów, wskazywać na problemy i podpowiadać jak je rzeczowo rozwiązać.

W portalu znajdziecie Państwo również artykuły dotyczące pedagogiki specjalnej, w szczególności autyzmu, zespołu Aspergera, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki.

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość społeczna, gospodarcza i prawna stawia przez nauczycielami i pedagogami coraz to nowsze wyzwania. Implikuje konieczność zawodowego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. Mamy nadzieję, że z „Kurierem Nauczycielski” będzie Państwu łatwiej to wszystko osiągnąć.

DANUTA SŁOWIK

Danuta SŁOWIK, redaktor naczelna KurierNauczycielski.pl