Naukowcy, poezja i proza lagrowa, lokalni bohaterowie opozycji

Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy, poezja i proza lagrowa więźniarek KL Ravensbrück, lokalni bohaterowie okresu stanu wojennego w Polsce – to tematyka ogłoszonych przez Instytut Pamięci Narodowej konkursów skierowanych do uczniów.

Pokaż wynalazcę

Młodych ludzi lubiących odkrywanie wyjątkowych postaci może zaciekawić konkurs historyczno-plastyczny poświęcony polskim naukowcom i wynalazcom („Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”). Skierowany jest do uczniów klas VII lub VIII szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Zadanie konkursowe polega na tym, aby w ciekawej i nowoczesnej formie przedstawić życie i działalność wybranego przez siebie polskiego naukowca. Ważne, aby postać była mało znana bądź w ogóle nieznana, była Polakiem i żyła w XIX-XX w. Termin nadsyłania prac upływa 7 marca 2021. Pracę można wykonać indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za miejsca od 1 do 3. Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie pracy. Szczegóły konkursu i inspiracje: TUTAJ

Poznaj poezję i prozę więźniarek

Uczniowie o zdolnościach recytatorskich powinni zainteresować się konkursem „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. To VII edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego organizowanego przez IPN, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. W komitecie honorowym konkursu jest m.in. dr Wanda Półtawska, była więźniarka FKL Ravensbrück, autorka wielu książek, w tym wspomnień „I boję się snów”.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się w rzeczywistości wirtualnej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwóch nagrań: jednego prezentującego recytację wybranego utworu poetyckiego, a drugiego z fragmentem prozy. Jak podano na stronie IPN, zgłoszenia będą przyjmowane do 21 marca 2021 r. przez koordynatorów z właściwych terytorialnie oddziałów i delegatur IPN. Więcej informacji i proponowane materiały do wykorzystania – zob. regulamin.

Znajdź lokalnego bohatera

Ciekawie zapowiada się XII edycja projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci. Projekt ten służy przypomnieniu historii lokalnych bohaterów. W tej edycji chodzi o bohaterów opozycji demokratycznej 1981-1983. Uczestnikami konkursu mogą być m.in. grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2021 r.

Zadanie polega na znalezieniu lokalnego bohatera zasługującego na upamiętnienie. Może to być osoba, która była zaangażowana w działalność opozycji demokratycznej, wywodząca się z Solidarności, Solidarności Walczącej, Konfederacji Polski Niepodległej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, młodzieży szkolnej i akademickiej. To może być osoba, która po wprowadzeniu stanu wojennego była represjonowana, internowana, więziona, tworzyła konspiracyjne struktury, angażowała się w podziemny drugi obieg wydawniczy lub w innych formach oporu występowała przeciwko komunistycznej dyktaturze w latach 1981-1983.

Jak podają organizatorzy, ważnym elementem projektu jest upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób: stworzenie wystawy, wydanie gazetek i broszur, napisanie artykułu, przygotowanie stron internetowych, fanpage’ów w mediach społecznościowych, nagranie filmu, zorganizowanie spotkań ze świadkami historii, debat, wystawienie spektaklu, zorganizowanie rekonstrukcji historycznej, happeningu itp.

„Kolejnym etapem projektu jest pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego wybranego bohatera i jego dokonania. Przykładem takiego upamiętnienia może być inicjatywa nadania imienia danego bohatera ulicy czy innemu miejscu w przestrzeni publicznej, w tym nadanie imienia szkole, postawienie pomnika, posadzenie drzewa, poświęcenie miejsca w muzeum regionalnym lub szkolnej izbie pamięci, namalowanie graffiti, zaprezentowanie filmu na YouTube, umieszczenie hasła w Wikipedii itp.” – informuje IPN. Więcej TUTAJ. 

oprac. (r), źródło: IPN

Leave a Reply