Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej

0
106
Wyróżnienie otrzymało 118 nauczycieli ze szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych; fot UM Częstochowa

Aż 118 częstochowskich nauczycieli otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Jak poinformował 12 października Urząd Miasta Częstochowy, podczas uroczystości w Teatrze im. Adama Mickiewicza nagrody nauczycielkom i nauczycielom wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot oraz przewodniczący Komisji Edukacji RM Dariusz Kapinos.

Wyróżnienie otrzymało 118 nauczycieli ze szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych. 10 pedagogów odebrało nagrody II stopnia (6,8 tys. zł), a 108 III stopnia (3,4 tys. zł).

Uroczystość uświetnił spektakl „Zaczarowany koń. Piosenki z lat 50.” w wykonaniu aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy przyznawana jest za szczególne osiągnięcia:

1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, co jest potwierdzane w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną lub zakwalifikowaniem uczniów do udziału w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i zajęciem przez uczniów I -III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
b) osiąganie innych udokumentowanych sukcesów w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
c) podejmowanie działalności innowacyjnej, wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywanie autorskich programów i publikacji,
d) organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych,
e) uzyskiwanie dobrych wyników w pracy wychowawczej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
c) posiadanie udokumentowanych, wymiernych rezultatów w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych,
d) wzorowa realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły,
e) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami, stowarzyszeniami, rodzicami w celu zwalczania patologii społecznych,
f) organizowanie czynnego udziału rodziców w życiu szkoły i klasy,
g) aktywny udział w życiu szkoły i jej reprezentacja w działaniach promujących Miasto Częstochowa,
h) podnoszenie kwalifikacji,
i) tworzenie warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
j) dbałość o właściwą organizację pracy,
k) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych,
l) efektywne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz dbałość o higienę i estetykę na terenie szkoły.

Wykaz nagrodzonych nauczycieli w 2020 r.

III STOPNIA

 1. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Gorzałka Przemysław
 2. Zespół Szkół Technicznych Kowalczyk Kamila
 3. Zespół Szkół Samochodowych Matuszewski Rafał
 4. Zespół Szkół Samochodowych Grzegorzewski Jacek
 5. Zespół Szkół Specjalnych nr 45 Chojnacka Anna
 6. Zespół Szkół Specjalnych nr 28 Kurpiarz Tomasz
 7. Zespół Szkół Specjalnych nr 23 Nowak Agnieszka
 8. Zespół Szkół im. B. Prusa Przygoda Anna
 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Cygan Arkadiusz
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Jura Barbara
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Kowol Maria
 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Lis Barbara
  13 Zespół Szkół Gastronomicznych Krawiec Renata
 13. Zespół Szkół Ekonomicznych Fedoniuk Olga
 14. Zespół Szkół Ekonomicznych Domagalski Jarosław
 15. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy Jachura Ewa
 16. Zespół Szkół im.Jana Kochanowskiego Szymczyńska Dorota
 17. Zespół Szkół im.Jana Kochanowskiego Ciesielska Jolanta
 18. Zespół Szkół im. W.Biegańskiego Ziajska Agnieszka
 19. Zespół Szkół im. W.Biegańskiego Janiszewska Agnieszka
 20. IV LO im. H. Sienkiewicza Rydz Urszula
 21. IV LO im. H. Sienkiewicza Dostal Wojciech
 22. II LO im. R. Traugutta Bitner Justyna
 23. I LO im. J. Słowackiego Stelmach Dorota
 24. I LO im. J. Słowackiego Kulińska Eliza
 25. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Sobczyk Jolanta
 26. Bursa Miejska Trzepizur Małgorzata
 27. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Mucha Ewa
 28. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Dziwis Rafał
 29. VIII LO Samorządowe Radlak Katarzyna
 30. VII LO im. M. Kopernika Olenderek Jolanta
 31. V LO im. Mickiewicza Zielińska Danuta
 32. Techniczne Zakłady Naukowe Radosz Łukasz
 33. Techniczne Zakłady Naukowe Nogalski Tomasz
 34. Techniczne Zakłady Naukowe Bąbka Robert
  36 .Szkoła Podstawowa nr 54 Tomżyńska Maria
 35. Szkoła Podstawowa nr 53 Ostalska Alicja
 36. Szkoła Podstawowa nr 53 Mulica Grażyna
 37. Szkoła Podstawowa nr 53 Borowiecka Edyta
 38. Szkoła Podstawowa nr 52 Golachowska Bożena
 39. Szkoła Podstawowa nr 50 Kleszczewski Wiesław
 40. Szkoła Podstawowa nr 49 Kulawik Jolanta
 41. Szkoła Podstawowa nr 48 Strzelecka-Mach Beata
 42. Szkoła Podstawowa nr 48 Bałchanowski Tomasz
 43. Szkoła Podstawowa nr 42 Staniec Danuta
 44. Szkoła Podstawowa nr 41 Pulcer Katarzyna
 45. Szkoła Podstawowa nr 39 Kolman Wanda
 46. Szkoła Podstawowa nr 38 Ostrowski Rafał
 47. Szkoła Podstawowa nr 37 Kopanicka Jolanta
 48. Szkoła Podstawowa nr 36 Trzepizur Teresa
 49. Szkoła Podstawowa nr 36 Lewandowska Anna
 50. Szkoła Podstawowa nr 34 Kuc Jolanta
 51. Szkoła Podstawowa nr 33 Roskosz Anna
 52. Szkoła Podstawowa nr 32 Czerwińska Agnieszka
 53. Szkoła Podstawowa nr 32 Bokwa Małgorzata
 54. Szkoła Podstawowa nr 31 Wójcik Anna
 55. Szkoła Podstawowa nr 31 Rudnicka-Łosik Paulina
 56. Szkoła Podstawowa nr 30 Krawczyk Katarzyna
 57. Szkoła Podstawowa nr 29 Jędryszczak-Charuba Bożena
 58. Szkoła Podstawowa nr 27 Makuch Anna
 59. Szkoła Podstawowa nr 26 Grygiel Beata
 60. Szkoła Podstawowa nr 25 Golc Izabela
 61. Szkoła Podstawowa nr 24 Szepelak Magdalena
 62. Szkoła Podstawowa nr 22 Kałużna Agnieszka
 63. Szkoła Podstawowa nr 21 Otto Joanna
 64. Szkoła Podstawowa nr 19 Kurko Ewa
 65. Szkoła Podstawowa nr 17 Pianka-Panek Urszula
 66. Szkoła Podstawowa nr 16 Fertacz Elwira
 67. Szkoła Podstawowa nr 15 Olesiak Urszula
 68. Szkoła Podstawowa nr 14 Tomala-Brodecka Ewa
 69. Szkoła Podstawowa nr 13 Jastrzębska Dorota
 70. Szkoła Podstawowa nr 12 Pliszka Dorota
 71. Szkoła Podstawowa nr 9 Wójcik Dorota
  74 Szkoła Podstawowa nr 9 Kozak Monika
  75 Szkoła Podstawowa nr 9 Caban Danuta
  76 Szkoła Podstawowa nr 8 Rakowska Monika
  77 Szkoła Podstawowa nr 8 Adamczyk Aneta
 72. Szkoła Podstawowa nr 7 Trąbczyńska Żaneta
 73. Szkoła Podstawowa nr 2 Szeląg Edyta
 74. Szkoła Podstawowa nr 1 Basiński Grzegorz
 75. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 5 Madejska Marta
 76. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 1 Srokosz Ewa
 77. Miejskie Przedszkole nr 44 Cecota Agnieszka
 78. Miejskie Przedszkole nr 43 Wróbel Agnieszka
 79. Miejskie Przedszkole nr 42 Stolczyk Ewa
 80. Miejskie Przedszkole nr 38 Fiszer Maria
 81. Miejskie Przedszkole nr 38 Białas Ewa
 82. Miejskie Przedszkole nr 37 Łapeta Agnieszka
 83. Miejskie Przedszkole nr 37 Lis Anna
 84. Miejskie Przedszkole nr 36 Tomzińska Agnieszka
 85. Miejskie Przedszkole nr 35 Jezierska Małgorzata
 86. Miejskie Przedszkole nr 35 Andzel Iwona
 87. Miejskie Przedszkole nr 34 Opala Maria
 88. Miejskie Przedszkole nr 34 Jackowska Izabela
 89. Miejskie Przedszkole nr 33 Szymańska Elżbieta
 90. Miejskie Przedszkole nr 30 Jońska Renata
 91. Miejskie Przedszkole nr 29 Mańkowska Małgorzata
 92. Miejskie Przedszkole nr 26 Bednarek Lidia
 93. Miejskie Przedszkole nr 20 Jagiełło Małgorzata
 94. Miejskie Przedszkole nr 16 Jarosz Ewa
 95. Miejskie Przedszkole nr 14 Szymala Renata
 96. Miejskie Przedszkole nr 13 Ogrodniczek Agnieszka
 97. Miejskie Przedszkole nr 12 Kwiatkowska Aneta
 98. Miejskie Przedszkole nr 9 Urbańska Agnieszka
 99. Miejskie Przedszkole nr 8 Sieradzka Małgorzata
 100. Miejskie Przedszkole nr 6 Rygał Dorota
 101. Miejskie Przedszkole nr 6 Berdys Zdzisława
 102. Miejskie Przedszkole nr 5 Czubek Teresa

II STOPNIA

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Prokop Zbigniew
 2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Mojsa Arkadiusz
 3. Zespół Szkół Technicznych Fiszer Marek
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Mędrzyk Barbara
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Włoczek Piotr
 6. I LO im. J. Słowackiego Kaim Małgorzata
 7. Szkoła Podstawowa nr 21 Krystek Renata
 8. Miejskie Przedszkole nr 41 Stanik Krystyna
 9. Miejskie Przedszkole nr 9 Wyderka Beata
 10. Miejskie Przedszkole nr 5 Bajdur Małgorzata

Leave a Reply