Nagroda dla nauczycieli – za naprawianie świata

Irena Sendlerowa, 1942 r.; fot. Wikipedia

Jeszcze tylko do 18 października można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. To nagroda dla nauczycieli i wychowawców, przyznawana osobom, które uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej, realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież. Laureat otrzyma 15 tys. zł.

Nagroda upamiętnia Irenę Sendlerową – działaczkę społeczną, Sprawiedliwą wśród Narodów Świata, która w czasie II wojny światowej uratowała ponad dwa tysiące żydowskich dzieci. Wyróżnienie powstało z myślą o wspieraniu nauczycieli, którzy w swojej pracy z uczniami oraz członkami lokalnych społeczności kierują się wartościami bliskimi Irenie Sendlerowej: tolerancją, szacunkiem wobec odmienności, odpowiedzialnością za innych i odwagą.

Nabór zgłoszeń trwa do 18 października 2020 roku i jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Kandydaci powinni wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty (szczegóły w regulaminie konkursu).

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą osoby trzecie, instytucje i organizacje. Nauczyciele także mogą zgłaszać swoje kandydatury. Ze wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze ok. 10 nominowanych, a spośród nich jednego laureata, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 15 tys. zł.

Nagroda ustanowiona została przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, a pierwsi jej laureaci zostali wybrani osobiście przez Sendlerową. Konkurs jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

„Misją nagrody jest wspieranie nauczycieli, którzy w swojej pracy z młodzieżą starają się nie tylko przekazywać wiedzę, ale też kształtować postawy otwartości, szacunku dla innych, solidarności, a także aktywnego zaangażowania na rzecz tych wartości. Wiemy, że nie zawsze jest to łatwe – historie laureatów i laureatek nagrody to w dużym stopniu historie ich zmagań z niechęcią lub obojętnością społeczności i lokalnych instytucji; to również historie przekraczania tych trudności przez upór w codziennej pracy oraz odwagę sprzeciwu. Chcemy, by nagroda była dla nauczycieli wzmocnieniem i wsparciem: potwierdzeniem, że to, co robią, jest ważne i potrzebne, przypomnieniem, że w swoich działaniach nie są sami” – piszą organizatorzy konkursu.

Przewodniczącym kapituły jest Krzysztof Czyżewski – eseista i podróżnik, twórca Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, redaktor naczelny pisma „Krasnogruda” i szef wydawnictwa Pogranicze, animator programów dialogu międzykulturowego na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej.

Kim są dotychczasowi laureaci Nagrody im. Ireny Sendlerowej?

W 2019 roku była to Dorota Żuber, polonistka i doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu Bobrku. W 2013 roku na poddaszu szkoły stworzyła świetlicę integracyjną dla dzieci romskich i nieromskich Amaro Strychos („nasz strych”), w której realizują swoje pasje, rozwijają talenty, poznają kulturę, świat i siebie samych, burzą stereotypy i budują mosty porozumienia.

W 2018 roku nagrodę otrzymał Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach oraz Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Szczekocinach, edukator i animator kultury. Od kilkunastu lat zajmuje się przywracaniem pamięci o Żydach lelowskich i szczekocińskich, organizując m.in. Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem” oraz projekty edukacyjno-artystyczne związane z tematyką wielokulturowości i tolerancji.

W 2017 roku laureatami nagrody zostali Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski, pedagodzy, którzy wspólnie stworzyli autorską Szkołę Podstawową „Łejery” w Poznaniu. Zajęcia teatralne są w niej sposobem na poznawanie siebie, drugiego człowieka i otaczającego świata. W kanonie łejerskiej klasyki znajdują się spektakle „Romeo i Żulia” (o konfrontacji zantagonizowanych grup społecznych), „Opera o Kolumbie” (o odkrywaniu wielokulturowości) czy „Pali się” (o pomocy i zrozumieniu).

Więcej o pozostałych laureatach i nagrodzie na sendler.ceo.org.pl.

(r)

Leave a Reply