Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom polonijnym

Fot. MEiN

5 sierpnia br. po raz pierwszy zostały wręczone akty nadania stopnia awansu zawodowego polskim nauczycielom pracującym w szkołach za granicą.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, dzięki zmianie przepisów od 1 stycznia 2021 r. nauczyciele szkół polonijnych mogą przystąpić do procedury awansu zawodowego. Przyjęte rozwiązanie jest odpowiedzią na postulat zarówno tych nauczycieli, którzy myślą o powrocie do Polski i kontynuowaniu pracy w szkole, jak i tych, którzy na stałe osiedli za granicą, ale chcieliby się doskonalić zawodowo i wzbogacać swój dorobek zawodowy.

5 sierpnia br. akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczono 15 nauczycielom. Z rąk wiceminister Marzeny Machałek i wiceministra Dariusza Piontkowskiego dokument odebrała osobiście nauczycielka ucząca w Grenoble we Francji. Ze względu na pandemię i trudności w przemieszczaniu się pozostali nauczyciele uczestniczyli w wydarzeniu w formie online.

Wiceminister Marzena Machałek podczas wystąpienia podkreśliła, że uroczystość jest historyczna. – Przekazujemy państwu, którzy pracujecie i krzewicie wśród dzieci i młodzieży za granicą język polski i kulturę polską, pierwsze akty nadania stopnia awansu zawodowego. Istotne jest, aby wśród Polonii rozproszonej po świecie nasze tradycje, polskość i umiłowanie ojczyzny utrzymać, pielęgnować i rozwijać. Cieszymy się, że dzisiaj wręczając państwu dokumenty, włączamy was w system polskiego awansu zawodowego nauczycieli – mówiła Marzena Machałek.

Procedura awansu nauczyciela polonijnego

Awans zawodowy nauczycieli polonijnych jest rozwiązaniem nowatorskim, funkcjonującym od 1 stycznia 2021 r. Przepisy Karty Nauczyciela wprowadziły możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach organizacji Polaków za granicą oraz w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Do procedury awansu zawodowego mogą przystąpić nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji nauczycieli, uczący przedmiotów zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami w szkołach za granicą, niezależnie od formy zatrudnienia i liczby godzin zajęć prowadzonych tygodniowo. Przystąpienie do procedury awansu zawodowego jest dobrowolne. Przepisy przewidują dwie odrębne ścieżki nadania stopnia awansu zawodowego:

  1. procedurę obejmującą odbycie stażu oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne – czas trwania stażu oraz okresy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu są zgodne z rozwiązaniami przyjętymi dla nauczycieli szkół w Polsce, odmienny jest zakres wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego i sposób odbywania stażu przez nauczycieli szkół za granicą oraz tryb działania komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;
  2. procedurę bez odbywania stażu w uznaniu znaczącego dorobku zawodowego -– nauczyciele posiadający dorobek zawodowy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat przepracowali co najmniej 5 lat szkolnych, mogą ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego, a nauczyciele, którzy przepracowali w ciągu ostatnich 20 lat co najmniej 15 lat szkolnych, mogą ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Dotychczas zostało zaakceptowanych 40 wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego na podstawie znaczącego dorobku zawodowego i 33 wnioski o rozpoczęcie stażu od września br.

Wnioski rozpatruje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa MEiN, który przygotował także specjalną ofertę szkoleniową dla nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kolejnego stopnia awansu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ORPEG https://www.orpeg.pl/.

(J), źródło: MEiN

Leave a Reply