Migaj razem z nami

Fot. pl.freepik.com

„Migaj razem z nami” to dziesięć multimedialnych książek pomocniczych do nauki polskiego języka migowego (PJM) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. 

Autorami kursu są niesłyszący i słyszący specjaliści w zakresie surdopedagogiki lingwistyki migowej oraz nauczania języków obcych. Kurs odpowiada poziomom biegłości językowej od A1 do B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Każda część przygotowana została w formie odrębnej aplikacji publikacji multimedialnej, która umożliwia pracę z podręcznikiem na komputerze stacjonarnym – zarówno w domu, jak i w klasie (z wykorzystaniem tablicy multimedialnej).

Wybór reprezentatywnego dla PJM zasobu leksyki i konstrukcji gramatycznych został dokonany na podstawie obszernego korpusu wypowiedzi osób głuchych (największego zbioru nagrań migowych na świecie) stworzonego przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W nagraniach uczestniczyli tylko głusi użytkownicy polskiego języka migowego.

Kurs dla klas I-III

Pierwsza część kursu „Migaj razem z nami 1”  skierowana jest do dzieci klas I-III. Pierwszy tom, stworzony z myślą o uczniach w wieku ok. 6-7 lat, służy zaprezentowaniu podstaw języka migowego oraz przybliżeniu zasad komunikacji wizualno-przestrzennej.

Kolejne trzy tomy, oprócz wprowadzania nowych zagadnień językowych, powtarzają i utrwalają poznane treści. Tematy stopniowo przechodzą od rzeczy bliskich dziecku (rodzina, zabawki, koledzy) do spraw i problemów życia codziennego. Seria stanowi zestaw materiałów do nauki przez pełne dwa lata.

Kurs dla klas IV-VIII

Aktualnie udostępnionych jest kolejnych sześć serii multimedialnych książek pomocniczych „Migaj razem z nami 2” do nauki języka migowego. Stanowi ona kontynuację pierwszej części serii — na kartach pojawiają się ci sami bohaterowie, zachowana została też struktura organizacji materiału.

Zagadnienia językowe w przybliżeniu odpowiadają poziomom B1-B2 ESOKJ, a zakładanymi odbiorcami są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. Jednakże nie jest wymagana znajomość poprzednich książek — jeżeli pozwala na to poziom biegłości językowej, naukę można rozpocząć od części drugiej.

Wszystkie publikacje z serii „Migaj razem z nami” nie zakładają biegłej znajomości języka polskiego przez ucznia – wprowadzanie nowego materiału i wszelkie ćwiczenia bazują przede wszystkim na materiałach wizualnych (ilustracjach oraz klipach wideo).

Również wyjaśnienia gramatyczne opierają się w szerokim zakresie na eksplikacjach obrazkowych. Uniezależnia to proces nauki PJM od kompetencji gramatycznych w zakresie polszczyzny (które w wypadku wielu głuchych dzieci różnią się od kompetencji ich słyszących rówieśników).

Materiały do pobrania

Wszystkie podręczniki z serii Migaj razem z nami są dostępne na stronie MEiN w zakładce Podręczniki oraz na platformie www.epodreczniki.pl

Leave a Reply