Letnia Szkoła Innowacji. Wyjazd wrocławskich uczniów do Danii

Innowacyjne zajęcia w duńskiej szkole; fot. SP nr 34 Wrocław

Od maja do listopada br. Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu wraz z szkołą Tradium z Danii realizuje projekt pod nazwą „Letnia Szkoła Innowacji – „Summer School of Innovation”, w ramach programu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”. We wrześniu 20 uczniów klas 7 i 8 oraz dwóch opiekunów z SP nr 34 wyjechało do duńskiego Randers, aby wziąć udział we wspólnych zajęciach projektowych z rówieśnikami partnerskiej placówki.

Wyjazd (od 5 do 18 września) został poprzedzony zajęciami przygotowawczymi, podczas których wrocławscy uczniowie wzięli udział w szkoleniach językowych, kulturowych, psychologiczno-pedagogicznych. Miały one jak najpełniej przygotować młodzież na nowe doświadczenia.

Szkoła Tradium jest placówką wyposażoną w zaawansowane pracownie, zarówno technologiczne, jak i warsztatowe, co dodatkowo zwiększyło atrakcyjność realizowanych zadań. Tematyka zajęć projektowych obejmowała zagadnienia z najnowocześniejszej technologii, automatyzacji, robotyki i cyfryzacji oparte na STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics – nauka, technologia, inżynieria, matematyka).
Uczniowie nauczyli się obsługi dronów, tworzyli projekt do wydruku na drukarce 3D, drukowali owe projekty, a także brali udział w zajęciach e-sportowych.

Co więcej, uczestnicy nauczyli się przeprowadzać analizę marketingową wybranego sklepu, przez co mieli okazję poznać strategie marketingowe prowadzone w handlu, tworzyć projekty przy użyciu mikrokontrolerów, zrobić samodzielnie karmnik dla ptaków przy użyciu narzędzi warsztatowych, nauczyć się obliczania funkcji matematycznych i przeliczania walut w języku angielskim, a ponadto stworzyć projekt maszyny do sortowania, która może mieć swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, m.in. w rolnictwie.

W trakcie zajęć z fizyki uczniowie pod okiem nauczyciela i z pomocą uczniów przeprowadzali ciekawe doświadczenia. Wspólne działania z uczniami z Danii pozwoliły im na wieloaspektowy rozwój kluczowych kompetencji, co jest bardzo istotne na ich etapie edukacji. Chodzi w szczególności o przełamywanie barier językowych i społecznych oraz swobodną komunikację.

Oprócz typowych zajęć warsztatowych uczestnicy projektu mieli możliwość poznania Danii od kuchni – zwyczaje i kulturę, zapoznać się z walorami turystycznymi Randers, a także odwiedzić Legoland i Kopenhagę.

Wyjazd obejmował również dbałość o kulturę fizyczną uczestników, co wiązało się z regularnymi zajęciami w sali fitness, na sali gimnastycznej, meczami unihokeja czy dodgeball (dwa ognie).

Letnia Szkoła Innowacji zaowocowała podniesieniem kompetencji językowych, uczniowie przełamywali swoje bariery przed mówieniem w języku angielskim, a także w nawiązywaniu nowych relacji. Uczniowie nauczyli się samodzielności w podejmowaniu wyzwań językowych, sami wychodzili z inicjatywą, zadawali pytania, szukali odpowiedzi. Nauczyli się pracować w zespołach międzynarodowych, respektować siebie nawzajem, zostali również zmotywowani do dalszej nauki języka, poszerzania swoich horyzontów, a także w związku z różnorodnością zajęć mieli okazję spróbować swoich sił w różnorakich dziedzinach, co wpłynie na ich wybory drogi edukacyjnej i zawodowej w przyszłości.

Projekt pozwolił także zapoznać się z systemem edukacji w Danii, sposobem prowadzenia zajęć na poziomie europejskim, co zaowocowało podniesieniem jakości kształcenia w SP nr 34, motywacją do przeprowadzenia kolejnych międzynarodowych projektów dla uczniów, aby jak najwięcej z nich mogło skorzystać z takiej formy rozwoju.

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Tytuł projektu: „Letnia Szkoła Innowacji” – „Summer School of Innovation”. Kwota dofinansowania – 157 686 zł.

Leave a Reply