Laureaci ogólnopolskiego konkursu NBP

Zuzanna Folek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie oraz Pola Dyrcz ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” w Warszawie wygrały ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Narodowy Bank Polski. 

Rozstrzygnięta została 20. edycja konkursu, którego celem jest „pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie nauczycieli do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej”.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Temat prac pisemnych dla obu kategorii wiekowych brzmiał: „Wielcy Polscy Ekonomiści też byli nastolatkami… Obejrzyj film na nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?”.

Łącznie na konkurs nadesłano 364 prace, spośród których 306 spełniło wymogi formalne określone w regulaminie konkursu: 103 prace ze szkół podstawowych i 203 ze szkół ponadpodstawowych.

Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych to:

I miejsce – Pola Dyrcz, Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” w Warszawie, opiekun merytoryczny: Maciej Waleszczyński;
II miejsce – Maksym Krzykowski, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Chotyni, opiekun merytoryczny: Danuta Piętka;
III miejsce – Bolesław Główczyk, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, opiekun merytoryczny: Wojciech Niećko.

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Zuzanna Folek, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, opiekun merytoryczny: Anna Kędzior;
II miejsce – Zuzanna Szymczak, XXX Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w Krakowie, opiekun merytoryczny: Monika Grelowska;
III miejsce – Zuzanna Gatz, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, opiekun merytoryczny: Ewa Ptaszyńska.

Jak informują organizatorzy, nagrody pieniężne otrzymują zarówno laureaci, jak również nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczniów. Nagrody to: I miejsce – 4000 zł, II miejsce – 3500 zł, III miejsce – 3000 zł, wyróżnienie – 1500 zł.

Po raz jedenasty honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

(r), źródło: Narodowy Bank Polski, starostwo pszczyńskie

Leave a Reply