Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie już wkrótce ma pojawić się we wszystkich polskich szkołach. 15 września Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło program „Laboratorium Przyszłości”. MEiN nazwał ją największą w historii rządową inwestycję w nowoczesną edukację. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ogłoszona inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają pieniądze na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Na wsparcie szkół rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.

Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:

30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów),

60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów),

70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów),

300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół.

Drukarki 3D, gogle VR…

Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery (urządzenia służące bezpośrednio do sterowania urządzeniami elektronicznymi w robotyce) czy sprzęt do nagrań.

Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne. MEiN przedstawił do ogólnopolskich konsultacji katalog z 136 propozycjami. Może być on jednak uzupełniany, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające zapotrzebowanie. Konsultacje potrwają do 30 września.

W jaki sposób otrzymać wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie finansowe, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących (gmin, powiatów), które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia.

We wnioskach szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na bieżąco, tak aby pieniądze trafiły do szkół tak szybko jak to możliwe.

Środki przekazywane będą w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60 proc. wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021 r. a nie więcej niż 40 proc. – w 2022 r.

Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane będą pomiędzy początkiem października a połową listopada, choć szybsze zgłoszenie szkoły oznacza więcej czasu na dokonanie zakupów. Na stronie internetowej inicjatywy każdy może już dziś zapisać się do otrzymania powiadomienia o najważniejszych terminach.

Oprócz uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych, na inicjatywie skorzysta także dynamicznie rozwijająca się polska branża EdTech.

Inicjatywa będzie obsługiwana przez specjalną stronę internetową dostępną pod adresem gov.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem możliwe będzie składanie wniosków i sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi informacjami, w tym z katalogiem wyposażenia. Konsultacje katalogu potrwają do 30 września. Każdy może wziąć w nich udział.

Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria Przyszłości można uzyskać pod numerem infolinii +48 222 500 144, która działa w godzinach 6.00-20.00, od poniedziałku do piątku i w godz. 8.00–18.00 w soboty i w niedziele.

(J), źródło: MEiN

Leave a Reply