Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Do 4 maja br. można nadsyłać prace w konkursie genealogicznym „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Jest on przeznaczony dla uczniów klas 6 szkół podstawowych. Prace konkursowe tworzyć i przesyłać trzeba za pośrednictwem aplikacji „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”.

Celem konkursu jest:

  • Poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych.
  • Rozbudzenie i kształtowanie zainteresowanie kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej narodu i państwa.
  • Uwrażliwienie społeczeństwa na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie na temat historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa.
  • Propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych.

Przypominamy, że konkurs odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej do tworzenia drzewa genealogicznego „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” przygotowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Archiwami Państwowymi.

W korzystaniu z aplikacji uczestnicy konkursu mogą liczyć na pomoc merytoryczną i organizacyjną pracowników kuratoriów oświaty i sieci Archiwów Państwowych w całej Polsce oraz wsparcie techniczne pracownika Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wszelkie pytania i problemy techniczne można zgłaszać za pośrednictwem dostępnego w aplikacji formularza kontaktowego.

REGULAMIN KONKURSU – TUTAJ.

O przedłużeniu terminu nadsyłania prac zadecydowali organizatorzy konkursu – Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe. Zgodnie z nowym harmonogramem termin przyjmowania prac konkursowych został wydłużony do 4 maja br. Listy finalistów zostaną ogłoszone przez komisje wojewódzkie na stronach kuratoriów i Archiwów Państwowych najpóźniej do 31 maja br.

Do 30 czerwca br. kapituła konkursu ogłosi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych listę laureatów i osób wyróżnionych w konkursie. O terminie i miejscu gali finałowej uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

Leave a Reply