Jak stworzyć idealny statut szkoły. Bezpłatny poradnik ekspercki dla dyrektorów

0
1271

Jak powinien brzmieć szkolny statut? To najważniejszy dokument w szkole, ale sporządzenie go tak, aby był zgodny z prawem i spełniał współczesne oczekiwania nauczycieli i uczniów, wcale nie jest łatwe. Świadczy o tym duża liczba interwencji kuratoriów oświaty, kończących się uchylaniem niektórych zapisów. Podczas tworzenia statutu szkolnego dyrektorom może pomóc bezpłatna, ekspercka publikacja, która właśnie się ukazała.

„Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem” ma formę szablonu dokumentu, który dyrektorzy mogą dostosować do potrzeb prowadzonej przez siebie placówki edukacyjnej.

Pomogą im w tym zamieszczone wskazówki specjalistów prawa oświatowego, współpracujących z wydawcą publikacji – Stowarzyszeniem Umarłych Statutów (SUS), działającym non profit na rzecz praworządności w szkołach i przestrzegania praw uczniów.

Nasz wzór statutu to „statut minimalny”. Zawiera tylko to, co jest w takim dokumencie potrzebne. Bez dodatkowych, często zbędnych postanowień – wyjaśnia Łukasz Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. – Dzięki takiej konstrukcji dokumentu unikamy ryzyka błędów, np. regulowania w statucie spraw, które tam nie powinny się znaleźć, bo są zastrzeżone dla ustaw i rozporządzeń. Powielenie, a często nawet usiłowanie zmiany przepisów prawa powszechnego jest bardzo częstym błędem dyrektorów szkół. A co za tym idzie, przyczyną interwencji kuratorów oświaty, którzy w takiej sytuacji nakazują usunięcie wadliwych postanowień z dokumentu – dodaje Łukasz Korzeniowski.

W szablonie „statutu minimalnego” znalazło się również miejsce na innowacje związane przede wszystkim z systemem oceniania uczniów.

Proponujemy rezygnację z ocen bieżących w skali od 1 do 6, która jest powszechna w szkołach. Proponujemy koncepcję opartą na procesie samooceny. Wprowadzamy w niej ocenianie opisowe, które pozwala nauczycielom, uczniom i rodzicom inaczej spojrzeć na proces zdobywania wiedzy. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę, że ocenianie w tradycyjnej skali jest, zgodnie z prawem, wymagane w zasadzie tylko na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły. Tymczasem w zakresie tzw. ocen bieżących szkoły mają stosunkowo dużą autonomię, a przyjęty przez nie system musi być opisany właśnie w ich statucie – tłumaczy prezes Łukasz Korzeniowski.

Publikację, która swoją premierę miała 29 listopada br., przygotowało eksperckie grono – dr hab. Sylwia Jaskulska – pedagog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Gabriela Olszowska – doktor nauk humanistycznych, ministerialny edukator i trener nauczycieli, doświadczony metodyk, Anna Szulc – nauczycielka matematyki, wychowawczyni w Liceum w Zduńskiej Woli, mediatorka społeczna, pomysłodawczyni i organizatorka konferencji „Empatyczna Edukacja” oraz Łukasz Korzeniowski, prezes SUS, a wydaje ją Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach Stowarzyszenie Umarłych Statutów.

Dokument można pobraća bezpłatnie z oficjalnej strony internetowej stowarzyszenia – www.umarlestatuty.pl.

(J)

Leave a Reply