Jak budować etyczne środowisko pracy

Etyka behawioralna to nowatorska perspektywa w nauce. – Punktem wyjścia dla etyków behawioralnych jest spostrzeżenie, że każdego człowieka cechuje silne przekonanie o swojej ponadprzeciętnej racjonalności i moralności. Lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy osobami mądrzejszymi, rozsądniejszymi i przede wszystkim moralniejszymi niż ludzie z naszego otoczenia – mówi dr Kinga Kowalczyk-Purol.

 • To bardzo użyteczne przeświadczenie, bo pozwala nam zachować pozytywny obraz samych siebie i lepsze samopoczucie na co dzień. Jednak, jak wskazują etycy i ekonomiści behawioralni, jest to fałszywe przekonanie, pożyteczna iluzja, ale wciąż tylko iluzja. Racjonalność i moralność ludzka jest bowiem mocno ograniczona wieloma czynnikami, m.in. biologicznymi i środowiskowymi – dodaje dr Kowalczyk-Purol (więcej na filmie).

Kinga Kowalczyk-Purol jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zajmuje się m.in. etyką behawioralną i etyką biznesu. Jako nauczyciel akademicki pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim i Wyższej Szkole Bankowa w Poznaniu. Doświadczona w prowadzeniu szkoleń, seminariów oraz warsztatów. Właścicielka firmy szkoleniowej Modus Vivendi. Etyka w Biznesie.

Jak twierdzi, zagadnienia plasujące się na styku biznesu i filozofii wydają się być – przynajmniej na pierwszy rzut oka – próbą połączenia ognia z wodą. Sprawiają jednak, że od osoby prowadzącej szkolenia z etyki biznesu wymaga się szerokiego rozeznania zarówno w kwestiach praktyczno-biznesowych, jak i teoretyczno-filozoficznych.

Dr Kinga Kowalczyk-Purol zaprasza państwa na szkolenie online pt. „Proaktywne budowanie etycznego środowiska pracy: praktyczny wymiar etyki behawioralnej”, organizowane przez Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach.

Celem szkolenia jest pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi oraz postaw, które umożliwiają aktywnie zarządzanie czynnikami istotnymi dla etycznej struktury zespołów pracowniczych. Aby osiągnąć ten cel, uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w świat pojęć oraz koncepcji kluczowych dla efektywnego zmierzenia się z wyzwaniami etycznymi, które pojawiają się w każdego rodzaju środowiskach pracy. Ponadto szczególna uwaga zostanie poświęcona zrozumieniu społecznych i psychologicznych uwarunkowań etycznego wymiaru ludzkich zachowań.

Program szkolenia:

1. Różnice między etyką behawioralną a tradycyjną etyką filozoficzną:

 • waga postępowania moralnego dla efektywnego działania organizacji,
 • koncepcje ograniczonej etyczności i ograniczonej racjonalności,
 • szturchnięcie laureata Nagrody Nobla – architektura wyboru Richarda Thalera,
 • narracyjne ujęcie ludzkiej moralności.

2. Uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych:

 • presja czasu – o dalekowzrocznym planiście i krótkowzrocznym wykonawcy w każdym z nas,
 • sanityzacja języka – o złowrogich eufemizmach,
 • konformizm – moralność stadna,
 • transparentność – jak się zachowujemy, kiedy nikt nie patrzy.

3. Uwarunkowania psychologiczne decyzji moralnych:

 • księgowanie występków i dobroduszności, czyli o mechanizmie moralnego ekwilibrium,
 • koncepcja inkrementalizmu – zjawisko moralnego gotowania żaby,
 • awersja do strat i kadrowanie – nobliści o decyzyjności ludzi,
 • moralne osłupienie Jonathana Haida,
 • nadmiernie pozytywny obraz siebie – konfabuluję, aby było mi dobrze ze sobą.

4. Praktyczne zastosowania wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną?

 • omówienie czynników kształtujących uczciwość,
 • rekomendacje.

Adresaci szkolenia: kadra zarządzająca (także w oświacie), menedżerowie, pracownicy działu HR, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska pracy.

Więcej informacji TUTAJ.

Leave a Reply