Interaktywne lekcje. Jak wprowadzić metodę testu zderzeniowego, wykorzystując nowoczesne technologie

0
1536
Źródło: Dorota Gawron

Współczesna szkoła stara się konkurować ze światem mediów społecznościowych, wirtualną rzeczywistością i innymi interaktywnymi wynalazkami współczesnego świata. Zmiana nastawienia i wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii w służbie edukacji sprawia, że nauczyciele zyskują nowe możliwości.

Przygotowanie ciekawej, wciągającej lekcji wymaga od nauczyciela ogromnego nakładu pracy. Bez względu na to, czy stawia on swoje pierwsze kroki w zawodzie, czy jest doświadczonym pedagogiem.

Zebranie potrzebnych materiałów, wyselekcjonowanie tych najbardziej wartościowych, przygotowanie ćwiczeń, pochłania masę energii. Do tego dochodzi jeszcze konieczność przyciągnięcia uwagi uczniów i ich problemy z koncentracją.

Niestety bardzo często zaangażowanie nauczyciela w proces nauczania nie przekłada się na poziom wiedzy uczniów. Ciężka pracy i niskie wyniki uczniów podkopują poczucie wartości pedagogów, a stąd już tylko krok do spadku motywacji i wypalenia zawodowego.

Sposobem wyjścia z tego błędnego koła jest zastosowanie nowych metod nauczania, które w połączeniu z nowoczesnymi technologiami dają zaskakujące wyniki.

W przygotowanym artykule chciałabym zachęcić nauczycieli do poznania i wdrożenia metody testu zderzeniowego z wykorzystaniem edukacyjnych aplikacji internetowych. Wdrożenie przedstawionego schematu podstępowania skróci czas przeznaczony na przygotowanie do lekcji oraz umożliwi ocenę stopnia opanowania wiedzy.

„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienie, jeśli tylko rozłożyć to na etapy”.
Henry Ford

Metoda testu zderzeniowego, a badania naukowe

Zanim przystąpimy do opisu metody testu zderzeniowego, zaznaczmy, że metoda ta uzyskała najwyższą ocenę spośród wszystkich badanych sposobów zapamiętywania informacji (Dunlosky et al., 2013 – badanie przeprowadzone przez grupę psychologów zajmujących się procesami skutecznego zdobywania wiedzy).

Metodę testu zderzeniowego przetestowano na przedszkolakach, dzieciach w wieku szkolnym, dorosłych, a także na osobach starszych cierpiących na chorobę Alzheimera.

Uczniowie pracujący tą metodą potrafili z dużo lepszą skutecznością przywołać tezy z czytanego artykułu, w porównaniu do uczniów, którzy przyswajali tę wiedzę, poprzez kilkukrotne czytanie tekstu.

Osoby wykorzystujący tę metodę są w stanie wydobyć z pamięci przyswojone informacje przez o wiele dłuższy czas niż w przypadku uczenia się za pomocą kolejnego powtarzania tekstu.

Przyswajanie informacji za pomocą metody testu zderzeniowego

W prowadzonych przez naukowców badaniach (2006 – eksperyment przeprowadzony przez Jeffreya Karpickego i Henrego Roedigera) uczestników podzielono na dwie grupy. Każda z nich przyswajała nową partię materiału w dwóch, siedmiominutowych sesjach. Sesja druga następowała po krótkiej przerwie.

Grupa pierwsza w sesji pierwszej i drugiej czytała tekst. Grupa druga za pierwszym razem czytała tekst, a w trakcie sesji drugiej rozwiązywała krótki sprawdzian.

Naukowcy zbadali poziom wiedzy uczestników eksperymenty po pięciu minutach, po dwóch dniach i po tygodniu. Wyniki były zaskakujące. Osoby z grupy drugiej w trakcie testów po dwóch dniach i po tygodniu potrafiły podać dużo więcej informacji niż osoby, z grupy pierwszej.

Jak wdrożyć metodę testu zderzeniowego na lekcjach?

Przyswajanie nowej wiedzy można podzielić na dwie lub więcej kilkuminutowych sesji nauki. W trakcie sesji pierwszej uczniowie powinni zapoznać się z nowym materiałem poprzez wybraną przez nauczyciela metodę.

Przykłady metody, które mogą być wykorzystane na pierwszym etapie wdrażania metody:

 • praca z tekstem,
 • wysłuchanie wykładu nauczyciela,
 • obejrzenie fragmentu filmu.

W dalszej części lekcji, po krótkiej przerwie nauczyciel powinien umożliwić uczniom sprawdzenie zdobytej wiedzy prostymi testami o małą stawkę. Te krótki formy sprawdzenia mogą mieć formę:

 • zadania polegającego na utworzeniu mapy skojarzeń z podanym przez nauczyciela słowem kluczowym,
 • pytania otwartego, na które trzeba udzielić krótkiej odpowiedzi,
 • testu.

W trakcie kolejnych sesji powtórkowych, które powinny zostać zaplanowane przez nauczyciela na następne tygodnie, uczniowie sprawdzają, ile pamiętają. Wysiłek umysłowy związany z próbą przypomnienia sobie poprawnej odpowiedzi sprawi, że informacją, która została zdobyta w ten sposób, utrwali się na długo.

Aplikacje online dzięki, którym wdrożysz metodę testu zderzeniowego

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody testu zderzeniowego z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi pracy jest pracochłonne. Z pomocą przychodzą aplikacje internetowe, które diametralnie skracają czas przygotowania i oceny zadań, które chcemy wykorzystać do sesji powtórkowych realizowanych według wytycznych tej metody.

Stworzone raz ćwiczenia można wykorzystywać wielokrotnie bez konieczności powielania. Interaktywne zadania są automatycznie sprawdzane, a nauczyciel ma dostęp do szczegółowych statystyk.

Za pomocą funkcji aplikacji internetowych dla edukacji udostępnianych z poziomu darmowych kont można przygotować różne typy zadań.

Wdrażając metodę testu zderzeniowego, wykorzystaj programy do tworzenia mapy myśli:

 • coggle.it,
 • canva.com,
 • mindmup.com.

Przydatne okażą się również aplikacje pozwalające tworzyć interaktywne karty pracy, takie jak:

 • wizer.me,
 • liveworksheets.com,
 • wordwall.net.

Przetestowanie opanowanej wiedzy za pomocą krótkich quizów umożliwią programy:

 • quizizz.com,
 • learningapps.org,
 • quizlet.com.

Wykorzystanie metody testu zderzeniowego wspieranej przez nowoczesne technologie na lekcji wpływa na podniesienie wyników uczniów, co udowodniły badania naukowe przytoczone w tym artykule.

Bieżące sprawdzanie poziomu wiedzy prostymi testami o małą stawkę ma jeszcze jedną ważną zaletę, mobilizuje do pracy uczniów, którzy mają problemy z koncentracją. Nauczyciel po wykonaniu ćwiczenia otrzymuje informację zwrotną, na której najbardziej mu zależy – poznaje poziom przyswojonej wiedzy.

Dodatkowym plusem wykorzystania aplikacji internetowych jest to, że nakład pracy potrzebny do sprawdzenia wszystkich uczestników lekcji jest znacznie krótszy, niż ma to miejsce w przypadku metod tradycyjnych.

Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy pomaga nauczycielom i uczniom osiągać lepsze wyniki, przy niższym nakładzie pracy. Czas przeznaczony na naukę obsługi nowych programów zwraca się nauczycielom z nawiązką.

Przytoczone w tekście eksperymenty i opisy metody testu zderzeniowego zostały opracowane na podstawie książki Radosława Kotarskiego „Włam się do mózgu” wydawnictwo Altenberg, Warszawa 2017.

Autor:

<

p style=”text-align: left;”>Dorota GAWRON, nauczyciel przedmiotów informatycznych zawodowych, koordynator projektów unijnych, autorka bloga edudg.eu

 

 

Leave a Reply