Finał 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Najlepsi uczniowie z Krakowa!

Tegoroczni finaliści SIGG w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych; fot. GPW

26 kwietnia br. odbył się finałowy etap 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundację GPW. Główną nagrodę w konkursie odebrał zespół Rurki i spółka z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 10 w Krakowie. Zwycięska drużyna osiągnęła stopę zwrotu wynoszącą 17,23 proc. Patronat medialny nad konkursem objął m.in. „Kurier Nauczycielski”.

Końcowy etap Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej odbył się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do finału zakwalifikowało się łącznie 26 zespołów: 10 najlepszych ekip w rankingu I etapu, 10 najlepszych drużyn w rankingu II etapu oraz 6 najlepszych zespołów wyłonionych w czasie dogrywki.

Finaliści rywalizowali o jak najwyższą stopę zwrotu, mając do dyspozycji akcje, ETF-y (fundusze inwestycyjne) oraz kontrakty terminowe notowane na GPW.

Główną nagrodę w konkursie odebrał zespół Rurki i spółka z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Krakowie (Tomasz Szczurek, Magdalena Buczek, Natalia Małek i Kinga Młyńska z klasy hotelarskiej 3h). Zwycięska drużyna osiągnęła stopę zwrotu wynoszącą 17,23 proc.

Kolejne miejsca zajęły drużyny: Fanclub Ignasia, Człenie inwestorzy (Technikum nr 2 w Kłodzku), Małpy Biznesu (Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie), Gold 3 (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 w Poznaniu).

Pięć wymienionych powyżej zespołów uczniowskich, które uzyskały najwyższe wartości portfela inwestycyjnego, oraz ich nauczyciele-opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 10 tys. zł, 8 tys. zł, 6 tys. zł, 4 tys. zł i 2 tys. zł.

Wyróżniono również 21 kolejnych zespołów wraz z nauczycielami. Od 6. do 10. miejsca przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości 1,6 tys. zł, od 11. do 15. miejsca – 1,4 tys. zł, od 16. do 20. miejsca – 1,2 tys. zł i od 20. do 26. miejsca – 1 tys. zł.

Podczas gali finałowej Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, wyraził słowa uznania wobec młodych inwestorów oraz zapowiedział wsparcie MEiN w kolejnych edycjach projektu.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i nauki przy pomocy platformy edukacyjnej. Uczestnikami są zespoły liczące od dwóch do czterech osób, inwestujące pod opieką nauczycieli. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy korzystali ponadto z platformy edukacyjnej, gdzie mogli zdobywać potrzebną wiedzę na temat inwestowania oraz notowanych instrumentów.

– Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to niezwykle udany i wartościowy projekt edukacyjny, którego celem od samego początku było wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz uczenie mechanizmów giełdy w sposób możliwie najbardziej praktyczny. Projekt SIGG ma tę szczególną zaletę, że łączy edukację z zabawą, dzięki czemu w bardzo przystępny sposób uczy inwestowania na giełdzie – mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

– Kończymy jubileuszową, 20. edycję SIGG, w której udział wzięło niemal 19 tys. uczniów i rekordowa liczba ponad 1 tys. nauczycieli. Tak wielkie zainteresowanie potwierdza fakt, że projekt opracowany przed 20 laty przez zespół pracowników GPW był inicjatywą, która do dziś spełnia swoje cele edukacyjne, daje nam wiele satysfakcji oraz przyciąga nowych uczniów i nauczycieli – dodaje Alina Bączar, wiceprezes Fundacji GPW.

Organizatorami projektu są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacja GPW oraz partner strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Partnerami konkursu są: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Santander Biuro Maklerskie, Santander Leasing, KDPW oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Patronami medialnymi są: „Rzeczpospolita”, „Parkiet” oraz „Kurier Nauczycielski”.

Leave a Reply