Efektywna edukacja zdalna – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Fot.pl.freepik.com

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń „Efektywna edukacja zdalna – wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 roku spowodował rewolucję w nauczaniu. Przez dwa lata w szkołach i na uczelniach dominowała edukacja zdalna. Większość nauczycieli po raz pierwszy zetknęła się z tą formą nauki i narzędziami służącymi do jej prowadzenia. Wszystko wskazuje na to, że choć pandemia odchodzi, to nauczanie online pozostanie z nami na dłużej. Warto więc szkolić się w tym zakresie.

Oferta Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich jest skierowana do nauczycieli szkół i przedszkoli (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach kształcenia.

W ramach przedsięwzięcia grantowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nauczyciele, którzy zostaną zrekrutowani, odbędą cykl minimum pięciu szkoleń z wybranych przez siebie modułów (dwa moduły są obligatoryjne). Uczestnicy będą mogli też skorzystać z konsultacji w ramach przebytych zajęć.

Tematyka szkoleń:

– Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej,
– Organizacja procesu kształcenia i wychowania,
– Metodyka nauczania zdalnego – szkolenie obligatoryjne,
– Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej,
– Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej,
– Zintegrowana Platforma Edukacyjna – szkolenie obligatoryjne,
– Zoom,
– Microsoft Teams,
– Google Meet,
– Multimedialne zasoby edukacyjne,
– Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,
– Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Zapisy trwają do 15 maja br. Terminy szkoleń przewidziano w maju i czerwcu br. Realizowane będą popołudniami, a konkretne daty wyznaczone zostaną po rekrutacji. Czas każdego modułu szkoleniowego jest wyszczególniony na formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zgłoszeń większej liczby osób z jednej szkoły organizator postara się utworzyć jedną grupę (nie większą niż 20 osób). Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli oraz certyfikat ukończenia kursu.

Formularz rekrutacyjny i regulamin szkoleń dostępne są na stronie internetowej: https://www.cdun.katowice.zdz.pl/zapisy-na-bezplatne-szkolenia.

Kontakt z koordynatorką projektu:
Anna Fułat
tel. 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, pokój nr 3
tel. 32 603 77 26

Leave a Reply