Dzień Edukacji Finansowej – zaprasza Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza na Dzień Edukacji Finansowej. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 15 listopada, w godz. 10.00-18.00, stacjonarnie w siedzibie GPW oraz poprzez transmisję online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Celem Dnia Edukacji Finansowej jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. W jego ramach odbędą się liczne prelekcje dotyczące zasad działania rynku kapitałowego, inwestowania na giełdzie, ale również zarządzania finansami osobistymi, kształtowania postaw przedsiębiorczych czy cyberbezpieczeństwa – mówi Aneta Dąbrowska, główny specjalista ds. projektów edukacyjnych Fundacji GPW.

W programie DEF znajdą się ponadto zagadnienia związane z psychologią inwestowania i podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach.

Ważnym punktem wydarzenia będzie debata ekspercka pt. „Rola i perspektywy edukacji finansowej w dobie recesji”. Zaprezentowany zostanie raport „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta”.

Program Dnia Edukacji Finansowej podzielony jest na trzy moduły:

  • jak świadomie inwestować na giełdzie (dla początkujących i przyszłych inwestorów),
  • jak edukować o finansach dzieci i młodzież (dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i rodziców dzieci w wieku szkolnym),
  • jak bezpiecznie prowadzić finanse osobiste i oszczędzać na emeryturę (dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje pieniądze).

Zapoznaj się ze szczegółowym programem

Wśród panelistów znajdą się m.in.: Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szef Centrum GovTech oraz pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej; Renata Oszast, przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej, dr Katarzyna Sekścińska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, dr Emil Łobodziński, menedżer Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Technicznych Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, przedstawiciel Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie.

Fundacja GPW zaprasza do udziału stacjonarnego lub do słuchania transmisji online. Osoby, które zarejestrują się do udziału w wydarzeniu, otrzymają drogą e-mailową najpóźniej na dzień przed wydarzeniem link do platformy z transmisją. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dzień Edukacji Finansowej organizowany jest od 2021 roku. Pierwsza edycja odbyła się online, a udział w niej wzięło przeszło 700 słuchaczy z całej Polski. Program DEF jest bogaty i merytoryczny dzięki współpracy instytucji publicznych, instytucji rynku kapitałowego, spółek giełdowych, biur i domów maklerskich, uczelni ekonomicznych, blogerów finansowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ekonomii i finansów.

Organizatorem Dnia Edukacji Finansowej jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a współorganizatorem GPW.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów oraz Centrum GovTech Polska.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Partnerami głównymi zostali: Dom Maklerski BOŚ SA, Beta Securities Poland SA oraz Biuro maklerskie mBanku.

Partnerami Dnia Edukacji Finansowej są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, PFR Portal PPK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polska Izba Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, CFA Society Poland, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, PKN ORLEN SA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centralny Dom Technologii, Czepczyński Family Foundation, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy Parkiet, PAP Biznes, money.pl oraz Kurier Nauczycielski.

Dzień Edukacji Finansowej jest realizowany w ramach globalnej kampanii World Investor Week (Światowy Tydzień Inwestora) organizowanej przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

(JJ)

Leave a Reply