Dofinansowanie dla białostockich szkół

Trwa rządowy program „Aktywna tablica” w ramach którego, można otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Miasto Białystok złożyło wniosek o dotację w wysokości 420 tysięcy złotych dla trzydziestu białostockich szkół ponadpodstawowych.

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Umożliwia m.in. zakup sprzętu komputerowego.

Miasto Białystok za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Białymstoku złożyło do wojewody wniosek o dotację w wysokości 420 tysięcy złotych, w którym ujęło 30 placówek edukacyjnych. Każda szkoła może otrzymać kwotę w wysokości 14 tys. zł, za którą będzie mogła kupić np. laptopy i interaktywne monitory dotykowe.

Szkoły objęte programem będą musiały do końca roku zakupić sprzęt, na który uzyskają dotację. Podejmą także działania związane z wdrażaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces nauczania.

(WP), źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Leave a Reply